94. İnşirah

1.

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıpgenişletmedik mi?

2.

Belini büken yükünü

3.

üzerinden kaldırmadık mı?

4.

Senin şânını yükseltmedik mi?

5.

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylıkvardır.

6.

Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylıkvardır.

7.

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8.

Ancak Rabbine yönel ve yalvar.