71. Nuh

1. Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerineelem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarakgönderdik.
2. Nûh şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, bensizin için apaçık bir uyarıcıyım.”
3. “Allah’a ibadet edin. Ona karşı gelmektensakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizibelli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediğivakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”
4.
5. Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten benkavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.”
6. “Fakat benim davetim ancak onların kaçışınıartırdı.”
7. “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diyekendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar,elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibirgösterdiler.”
8. “Sonra ben onları açık açık davet ettim”.
9. “Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem degizli gizli konuştum.”
10. “Dedim ki: Rabbinizden bağışlama dileyin;çünkü o çok bağışlayıcıdır.’
11. (Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bolbol yağmur indirsin.’
12. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin vesizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’
13. Size ne oluyor da Allah için bir vakar(saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’
14. Halbuki, o sizi evrelerden geçirerekyaratmıştır.’
15. Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabakanasıl yaratmıştır?’
16. Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşide bir kandil yapmıştır?’
17. Allah, sizi (babanız Adem’i) yerden (bitkibitirir gibi) bitirdi (yarattı.)’
18. Sonra sizi yine oraya döndürecek vekesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.’
19. Allah yeryüzünü sizin için bir sergiyapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.’ “
20.
21. Nûh dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar banakarşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artırankimselere uydular.”
22. “Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular.”
23. “Şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızıbırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiçbırakmayın.”
24. “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar.(Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır.”
25. Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden sudaboğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başkayardımcılar bulamadılar.
26. Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiçkimseyi yeryüzünde bırakma!”
27. “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarınısaptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler yetiştirirler.”
28. “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarakevime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla.Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”