66. Tahrim

1. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak,Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun?Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2. Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı(ve kefaret ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah sizinyardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3. Hani peygamber eşlerinden birine, gizli birsöz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah dabunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş,bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona (sırrı açıklayaneşine) haber verince o, “Bunu sana kim bildirdi?” dedi. Peygamber,”Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haberverdi” dedi.
4. (Ey peygamber’in eşleri!) Eğer siz ikinizAllah’a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. EğerPeygamber’e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onunyardımcısıdır, Cebrail de, salih mü’minler de. Bunlardan sonramelekler de ona arka çıkarlar.
5. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden dahahayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadeteden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
6. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi,yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başındagayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşıgelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
7. Ey inkar edenler! Bu gün özür dilemeyin! Sizancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.
8. Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbeedin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi veonunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi,içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurlarıönlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! nûrumuzubizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıylagücün yeter” derler.
9. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşıcihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yercehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
10. Allah, inkar edenlere, Nûh’un karısı ileLût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salihkişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlikettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardansavamadı. Onlara, “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!”denildi.
11. Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısınıörnek gösterdi. Hani o, “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap.Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimlertopluluğundan kurtar!” demişti.
12. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan vebizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini vekitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnekgösterdi. O itaat edenlerdendi.