63. Münafikun

1. (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde,”Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz”derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor.(Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarınaelbette şahitlik eder.
2. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanlarıAllah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey nekötüdür!
3. Bu, onların önce iman edip sonra inkaretmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir.Artık onlar anlamazlar.
4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider.Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbisegiydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerinesanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin!Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!
5. O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resülü siziniçin bağışlama dilesin” denildiği zaman başlarını çevirirler ve senonların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.
6. Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen deonlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah,fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
7. Onlar, “Allah Resûlü’nün yanında bulunanlara(muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir.Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar(bunu) anlamazlar.
8. Onlar, “Andolsun, eğer Medine’ye dönersek,üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı.Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin vemü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.
9. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınızsizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işteonlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
10. Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim!Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerdenolsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allahyolunda harcayın.
11. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi aslaertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.