99. อัลซัลซะละฮ์

1.

เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน

2.

และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมา

3.

และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า

4.

ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมัน

5.

ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน

6.

ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆเพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา

7.

ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน

8.

ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน