97. อัลก็อดร

1.

แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลก็อดร์

2.

และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลก็อดร์นั้นคืออะไร

3.

คืนอัลก็อดร์นั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน

4.

บรรดามลาอิกะฮ์และอัลรูฮ์ (ญิบรีล) จะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกสิ่ง

5.

คืนนั้นมีความศานติจนกระทั่งรุ่งอรุณ