95. อัตตีน

1.

ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอก

2.

และด้วยภูเขาฎูรซีนาย

3.

และด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัย

4.

โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง

5.

แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง

6.

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายโดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

7.

ดังนั้น อะไรเล่าเขาจึงปฏิเสธเจ้า หลังจากนี้เกี่ยวกับการตอบแทน

8.

มิใช่อัลลอฮ์ดอกหรือ เป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย