93. อัฎฎุฮา

1.

ขอสาบานด้วยเวลาสาย

2.

และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด และสงัดเงียบ

3.

พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้า และมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้า

4.

และแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้น

5.

และความแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าจะพอใจ

6.

พระองค์มิได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ ?

7.

และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อน แล้วก็ทรงชี้แนะทาง (แก่เจ้า) ดอกหรือ ?

8.

และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน แล้วให้มั่งคั่ง (แก่) เจ้าดอกหรือ ?

9.

ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี่

10.

และส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่

11.

และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้น เจ้าจงแสดงออก