91. อัชชัมซฺ

1.

ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์ และแสงสว่างของมัน

2.

และด้วยดวงจันทร์ เมื่อโคจรตามหลังมัน

3.

และด้วยเวลากลางวันเมื่อประกายแสงมัน (จากดวงอาทิตย์

4.

และด้วยเวลากลางคืนเมื่อปกคลุมมัน

5.

และด้วยชั้นฟ้า และที่พระองค์ทรงสร้างมัน

6.

และด้วยแผ่นดิน และที่พระองค์ทรงแผ่มัน

7.

และด้วยชีวิต และที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์

8.

แล้วพระองค์ทรงดลใจมันให้รู้ทางชั่วของมันและทางสำรวมของมัน

9.

แน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จ

10.

และแน่นอนผู้หมกมุ่นมัน (ด้วยการทำชั่ว) ย่อมล้มเหลว

11.

พวกซะมูดได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตของพวกเขา

12.

เมื่อคนเลวทรามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไป (ฆ่าอูฐตัวเมีย)

13.

แล้วร่อซู้ลของอัลลอฮ์ จึงกล่าวแก่พวกเขาว่า (อย่าทำร้าย) อูฐของอัลลอฮ์ และ(อย่าขัดขวาง) การดื่มน้ำของมัน

14.

แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อนบีแล้วพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระเจ้าของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องจากเพราะความผิดของพวกเขาแล้วพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างถ้วนหน้ากัน

15.

และพระองค์มิทรงหวาดหวั่นต่อปั้นปลายพวกมัน