90. อัลบะลัด

1.

ขอสาบานด้วยเมืองนี้

2.

และเจ้านั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้

3.

และขอสาบานด้วยผู้บังเกิดและผู้ถือกำเนิด

4.

โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลำบาก

5.

เขาคิดว่าไม่มีผู้ใดจะมีความสามารถเหนือเขากระนั้นหรือ ?

6.

เขาจึงกล่าวว่า ฉันได้ผลาญทรัพย์สมบัติมามากมายแล้ว

7.

เขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขากระนั้นหรือ ?

8.

เรามิได้ทำดวงตาทั้งสองข้างให้แก่เขาดอกหรือ ?

9.

และลิ้นและริมฝีปากทั้งสองด้วย ?

10.

และเราได้ชี้แนะทางแห่งความดี และความชั่วแก่เขาแล้ว

11.

กระนั้นก็ดีเขาก็ยังไม่พากเพียรบนทางลำบาก

12.

และอันใดเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไร ?

13.

คือการปล่อยทาส

14.

หรือการให้อาหารในวันยากลำบากแห่งความหิวโหย

15.

แก่เด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด

16.

หรือคนยากจนขัดสนที่มอมอยู่กับฝุ่นดิน

17.

แล้วเขาได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา และตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตตา

18.

ชนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวา

19.

ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเรา พวกเขาคือพวกฝ่ายซ้าย

20.

บนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิดชิด