87. อัลอะอ์ลา

1.

จงแซ่ซ้องสดุดี พระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง

2.

ผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์

3.

และผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทาง

4.

และผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมา (ให้งอกเงยเป็นอาหารของปศุสัตว์)

5.

แล้วทรงทำให้มันซังแห้งสีคล้ำมอซอ

6.

เราจะสอนให้เจ้าอ่าน แล้วเจ้าจะไม่ลืม

7.

เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น

8.

และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่ เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย

9.

ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิด เพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์

10.

ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึก

11.

และผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้น

12.

ซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟกองใหญ่

13.

แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย

14.

แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเอง ย่อมบรรลุความสำเร็จ

15.

และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขา แล้วเขาทำละหมาด

16.

หามิได้ แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก

17.

ทั้ง ๆ ที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า

18.

แท้จริง (ข้อตักเตือนสติ) นี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อน ๆ มาแล้ว

19.

คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา