86. อัฏฏอริก

1.

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้า และ(ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน

2.

และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร ?

3.

คือดวงดาวที่ประกายแสง

4.

ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน

5.

ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร ?

6.

เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา

7.

มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง)

8.

แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)

9.

วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย

10.

ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ

11.

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลั่งน้ำฝน

12.

และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย)

13.

แท้จริงอัลกุรอานนั้น คือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกลับความเท็จ)

14.

และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ

15.

แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการณ์กันอยู่

16.

และข้าก็วางแผนการณ์อยู่

17.

ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง