85. อัลบุรู๊จญ์

1.

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เกลื่อนกลาดด้วยดวงดาว

2.

และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้

3.

และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน

4.

บรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่ง

5.

ไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิง

6.

ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟ

7.

และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับบรรดาผู้ศรัทธา

8.

และพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ

9.

ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอย่าง

10.

แท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงแล้วพวกเขามิได้สำนึกผิดกลับตัวนั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกญะฮันนัมและพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งการเผาไหม้

11.

แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลาย ณเบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง

12.

แท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนัก

13.

แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรก และทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีก

14.

และพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปรานี

15.

เจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

16.

ผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์

17.

ได้มีเรื่องราวของไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

18.

ของฟิรเอาน์และซะมูด

19.

ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อ (ความจริง)

20.

และอัลลอฮ์ทรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน

21.

มิใช่เช่นนั้นดอก ที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือคือกุรอานอันรุ่งโรจน์

22.

อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้