84. อัลอินชิก๊อก

1.

เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

2.

และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

3.

และเมื่อแผ่นดินถูให้แผ่กว้าง

4.

และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า

5.

และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

6.

โอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์

7.

ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา

8.

เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย

9.

และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ

10.

และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา

11.

แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ

12.

และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง

13.

แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา

14.

แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮ์) อีกเป็นอันขาด

15.

พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ

16.

ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง

17.

และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน

18.

และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง

19.

แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง

20.

มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา

21.

และเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็ไม่สุญูด

22.

แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธา

23.

และอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดปังไว้

24.

ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

25.

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัล(การตอบแทน) อย่างไม่มีสิ้นสุด