82. อัลอิมฟิฏอร

1.

เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

2.

และเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจาย

3.

และเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้น

4.

และเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับ

5.

ทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้ว และสิ่งที่ได้กระทำภายหลัง

6.

โอ้มนุษย์เอ๋ย อะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้า (ให้หันห่าง) จากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูล

7.

ผู้ทรงบังเกิดเจ้า แล้วทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์ แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วน

8.

ในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น

9.

มิใช่เช่นนั้น แต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหาก

10.

และแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่

11.

คือ (มลาอิกะฮ์) ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก

12.

พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

13.

แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปราน

14.

และแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโซน

15.

พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน

16.

และพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมัน (อยู่ในกองไฟตลอดไป)

17.

และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า วันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร ?

18.

แล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า วันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร ?

19.

วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์