78. อันนะบะอ์

1.

พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร?

2.

(ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ

3.

ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่

4.

เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

5.

แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

6.

เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ?

7.

และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ?

8.

และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน

9.

และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน

10.

และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย

11.

และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ

12.

และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)

13.

และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งมีแสงสว่างจ้า

14.

และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน

15.

เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืชและพืชผัก

16.

และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น

17.

แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้

18.

วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ

19.

และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน

20.

และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง

21.

แท้จริงนรกญะฮันนัมนั้นเป็นที่สอดส่อง

22.

เป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมิด

23.

พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน

24.

พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใด ๆ ในนรกนั้น

25.

นอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น

26.

ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร

27.

เพราะพวกเขามิได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวน

28.

และพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราอย่างสิ้นเชิง

29.

และทุก ๆ สิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก

30.

ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรส (การลงโทษ) เถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น

31.

แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ

32.

เรือกสวนหลากหลายและองุ่น

33.

และบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกัน

34.

และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม

35.

ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จ

36.

ทั้งนี้เป็นการประทานให้อย่างพอเพียง

37.

พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาปรานี พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใด ๆ ต่อพระองค์

38.

วันซึ่งญิบรีลและมลาอิกะฮ์จะยืนเป็นแถวเดียวกัน พวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตให้แก่เขาและเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

39.

นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด

40.

แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า โอ้ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี