75. อัลกิยามะฮ์

1.

ข้าสาบานต่อวันกิยามะฮ์

2.

และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง

3.

มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ ?

4.

แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

5.

แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว

6.

เขาถามว่า เมื่อใดเถ่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพ (จะเกิดขึ้น)

7.

แต่เมื่อสายตามืดมัว

8.

และเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืด

9.

และเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกัน

10.

วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี ?

11.

เปล่าเลย ! ไม่มีที่พึ่งพิงดอก

12.

ในวันนั้น ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้น คือที่พักอันสงบสุข

13.

วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลัง

14.

เปล่าเลย ! มนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง

15.

ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม

16.

เจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ

17.

แท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า)และการอ่านเพื่อให้จดจำ

18.

ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอาน เจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น

19.

แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือ การอธิบายอัลกุรอาน

20.

เปล่าเลย ! แต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

21.

และพวกเจ้าจะทิ้งปรโลก

22.

ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน

23.

จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน

24.

และในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเศร้าสลด

25.

มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน

26.

เปล่าเลย ! เมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย

27.

และมีผู้กล่าวว่า ใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิม

28.

และเขามั่นใจว่า แท้จริงเขาต้องจากไป

29.

และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่ง (เพราะความกลัว)

30.

วันนั้น จะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า

31.

เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่น และไม่ละหมาด

32.

แต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับ

33.

แล้วเขาก็เดินอย่างองอาจไปหาพรรคพวกของเขาอย่างหยิ่งยะโส

34.

ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

35.

แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

36.

มนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือ ?

37.

เขามิได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ ?

38.

แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์

39.

แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่ เป็นเพศชายและเพศหญิง

40.

ดังนั้น พระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ ?