73. อัลมุซัมมิล

1.

โอ้ ผู้คลุมกายอยู่เอ๋ย !

2.

จงยืนขึ้น (ละหมาด) เวลากลางคืน เว้นแต่เพียงเล็กน้อย (ไม่ใช่ตลอดคืน)

3.

ครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืน หรือน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อย

4.

หรือมากกว่านั้น และจงอ่านอัลกุรอานช้า ๆ เป็นจังหวะ (ชัดถ้อยชัดคำ)

5.

แท้จริงเราจะประทานวจนะ (วะฮีย์ยฺ) อันหนักหน่วงแก่เจ้า

6.

แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับใจยิ่งและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่ง

7.

แท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางวันมีภารกิจมากมาย

8.

และจงรำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า และจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเคร่งครัด

9.

พระเจ้าแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงยึดพระองค์ให้เป็นผู้คุ้มครองเถิด

10.

และจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพ

11.

และจงปล่อยข้ากับบรรดาผู้ปฏิเสธผู้สำราญ และจงผ่อนผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อย

12.

แท้จริง ณ ที่เรานั้นมีตรวนและกองไฟลุกโชน

13.

และอาหารที่ติดลำคอและการลงโทษอันเจ็บปวด

14.

วันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลพรู

15.

แท้จริงเราได้ส่งร่อซู้ลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้า เพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งร่อซู้ลคนหนึ่งไปยังฟิรเอาน์

16.

แต่ฟิรเอาน์ได้ฝ่าฝืนร่อซู้ลคนนั้นดังนั้นเราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักหน่วง

17.

ถ้าพวกเจ้าปฏิเสธ ดังนั้นพวกเจ้าจะปกป้องตนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่าซึ่งจะทำให้เด็กๆ กลายเป็นแก่ (มีผมสีขาวเพราะความตกใจกลัว)

18.

(วันนั้น) ชั้นฟ้าจะปริแยกออก และสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้น(อย่างไม่ต้องสงสัย)

19.

แท้จริง นี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด

20.

และอัลลอฮ์ทรงกำหนดเวลากลางคืนและกลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิด พระองค์ทรงรู้ดีว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นคนป่วย และบางคนอื่น ๆ ต้องเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อแสวงหาจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ และบางคนอื่นต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านตามสะดวกจากอัลกุรอานเถิดและจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงบริจาคซะกาต และจงให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใดที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมัน ณที่อัลลอฮ์ ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนก็ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ