70. อัลมาอาริจญ์

1.

มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

2.

สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใด ๆ ให้พ้นจาการลงโทษไปได้

3.

(การลงโทษนั้น) มาจากอัลลอฮ์ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง

4.

มลาอิกะฮ์และอัรรูหฺ (ญิบรีล)จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

5.

ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด

6.

แท้จริงพวกเขา (มุชริกีน) มองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล

7.

แต่ว่าเราเห็นมัน (การลงโทษ) นั้นเป็นเรื่องใกล้

8.

วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

9.

และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

10.

และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน

11.

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตนให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา

12.

และด้วยภริยาของเขา และด้วยพี่น้องของเขา

13.

และด้วยญาติพี่น้องของเขา ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

14.

และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

15.

ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโซน

16.

หนังศีรษะถูกลอก ออก (เพราะความร้อนของไฟนรก)

17.

มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่างจากความจริง

18.

และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้

19.

แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

20.

เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม

21.

และเมื่อคุณความดีประสบแก่เขา ก็หวงแหน

22.

นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาด

23.

บรรดาผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำ

24.

และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว้

25.

สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ไม่เอ่ยขอ

26.

และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทน (วันกิยามะฮ์)

27.

และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา

28.

แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย

29.

และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา

30.

นอกจากแก่คู่ครองของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ

31.

ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด

32.

และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมาย (อะมานะฮ์)ของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา

33.

และบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา

34.

และบรรดาผู้ที่ดำรงรักษาในการละหมาดของพวกเขา

35.

ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นผู้ได้รับเกียรติ

36.

มีอะไรเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้า (มุฮัมมัด)

37.

พวกเขานั่งเป็นกลุ่ม ๆ ทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า

38.

แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ ?

39.

ไม่เลยทีเดียวแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี

40.

ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวันออก และบรรดาทิศตะวันตกว่า แท้จริงเรา(อัลลอฮ์) เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน

41.

ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ

42.

ดังนั้น เจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวัน(กิยามะฮ์) ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้

43.

วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจว็ดของพวกเขา

44.

สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลดความอัปยศปกคลุมพวกเขา นั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้