114. อันนาส

1.

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครอง ต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ

2.

พระราชาแห่งมนุษยชาติ

3.

พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ

4.

ให้พ้นจากความชั่วร้าย ของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ

5.

ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์

6.

จากหมู่ญินและมนุษย์ (หมายเหตุ: เสร็จสิ้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺหากพบคำผิดพลาดโปรดติดต่อเว็บไซต์มุสลิมไทยดอทคอม)