113. อัลฟะลัก

1.

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ

2.

ให้พ้นจากความชั่วร้าย ที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น

3.

และจากความชั่วร้าย แห่งความมืดของกาลเวลากลางคืน เมื่อมันแผ่คลุม

4.

และจากความชั่วร้าย ของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน

5.

และจากความชั่วร้าย ของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา