111. อัลมะซัด

1.

มือทั้งสองของอะบีละฮับจงพินาศ และเขาก็พินาศแล้ว

2.

ทรัพย์สมบัติของเขา และสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย

3.

เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน

4.

ทั้งภริยาของเขาด้วย นางเป็นผู้แบกฟืน

5.

ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม