108. อัลเกาซัร

1.

แท้จริงเราได้ประทานอัลเกาซัรแก่เจ้าแล้ว

2.

ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้า และจงเชือดสัตว์พลี

3.

แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด