107. อัลมาอูน

1.

เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทน (ในปรโลก)

2.

นั่นก็คือผู้ที่ขับไล่เด็กกำพร้า

3.

และไม่สนับสนุนในการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน

4.

ดังนั้น ความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ทำละหมาด

5.

ผู้ที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา

6.

ผู้ที่พวกเขาโอ้อวดกัน

7.

และพวกเขาหวงแหนเครื่องใช้เล็กๆ น้อย (แก่เพื่อนบ้าน)