104. อัลฮุมะซะฮ์

1.

ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทา และผู้ใส่ร้ายผู้อื่น

2.

ซึ่งเขาสะสมทรัพย์สมบัติ และหมั่นนับมันอยู่เสมอ

3.

โดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไป

4.

มิใช่เช่นนั้น แน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮ์)

5.

และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่า ไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮ์) นั้นคืออะไร?

6.

คือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชน

7.

ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ

8.

แท้จริง มันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิด

9.

อยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด