103. อัลอัศร์

1.

ขอสาบานด้วยกาลเวลา

2.

แท้จริง มนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน

3.

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกัน ให้มีความอดทน