102. อัตตะกาซุร

1.

การสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างได้ทำให้พวกเจ้า เพลิดเพลิน

2.

จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ

3.

เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

4.

แล้วก็เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

5.

มิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริง

6.

แล้วแน่นอน พวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน

7.

แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาที่แน่ชัด

8.

แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปราน ที่ได้รับ (ในโลกดุนยา)