101. อัลกอริอะฮ์

1.

อัลกอริอะฮ์

2.

อัลกอริอะฮ์นั้นคืออะไร?

3.

และอะไรที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าอัลกอริอะฮ์ นั้นคืออะไร?

4.

วันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน

5.

และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

6.

ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนัก

7.

เขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุก

8.

และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบา

9.

ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮ์)

10.

และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไร?

11.

คือไฟอันร้อนแรง