91. ШӘМСҮ (КОЯШ)

1.

Кояш белән вә аның нуры белән ант итәм.

2.

Вә ай белән, әгәр ул кояшка иярсә.

3.

Вә көндез белән, әгәр ул караңгылыкны капласа.

4.

Вә төн белән, әгәр яктылыкны капласа.

5.

Вә күк һәм аны бина итүче Аллаһ белән ант итәм.

6.

Вә җир һәм аны түшәүче Аллаһ белән ант итәм.

7.

Вә нәфес белән һәм нәфесне үз файдасына яраклы иткән Аллаһ белән ант
итәм.

8.

Өйрәтте Аллаһ ул нәфескә явызлыкны һәм өйрәтте тәкъвалекне,
яхшылыкны.

9.

Тәхкыйк коткарды нәфесен гөнаһтан, аны пакьлаган кеше.

10.

Тәхкыйк Аллаһуның нигъмәтләреннән мәхрүм булды, җаһиллек белән
нәфесен гөнаһка чумырган кеше.

11.

Сәмуд кавеме пәйгамбәрләрне ялганга тотты, нәфесләренең чиктән чыгуы
сәбәпле.

12.

Дөяне үтерергә ашыктылар Сәмуд кавеменең явызлары.

13.

Аларга Аллаһуның расүле Салих г-м: “Аллаһ дөясенә зарар тидерүдән
һәм дөянең өлеше булган суны алудан сакланыгыз”, – диде.

14.

Алар исә Салихны ялганга тоттылар һәм дөяне бугазладылар, Раббылары
аларны ґәзаб белән каплады, үзләренең гөнаһлары сәбәпле аларга
ґәзабны һәммәсенә тигез бирде.

15.

Аллаһ аларны ґәзаб кылганы өчен ахырда һичкемнән курыкмый.