84. ИНШИКАК (ЯРЫЛМАК)

1.

Әгәр күк ярылса.

2.

Вә әгәр ул җиргә Раббысының сүзе ишеттерелсә һәм итагать иттерелсә
ул күккә – Аллаһ хөкеменә итагать итү тиешле ителде.

3.

Вә әгәр җир сузылып тигезләнсә.

4.

Вә җир эчендәге барча нәрсәне чыгарып бушанса.

5.

Әгәр Раббысының сүзен җиргә ишеттерелсә – Аллаһ хөкеменә итагать итү
аңа тиешле ителде.

6.

Ий адәм баласы, тәхкыйк син Раббыңа юлыгу өчен гамәлеңдә, ягъни
күбрәк гөнаһ эшләрдә тырышу илә тырышасың, ягъни синең кылган һәр
эшең Аллаһуга күрсәтер өчендер, кыямәт көнендә гамәлләреңә
очырарсың.

7.

Әмма гамәл дәфтәре уң тарафтан бирелгән кеше.

8.

Тиздән ул кеше җиңел хисаб белән хисаб ителер.

9.

Ул җәннәттәге әһеленә шатланып барыр.

10.

Вә әмма гамәл дәфтәре арка тарафыннан бирелгән кеше,

11.

тиздән үзенә һәлакәтлекне чакырыр.

12.

Вә сәкар тәмугына кереп ґәзаб кылыныр.

13.

Тәхкыйк ул кеше дөньяда вакытта әһле арасында Аллаһудан курыкмау
сәбәпле шат иде.

14.

Тәхкыйк ул үлгәч терелмәм вә кабердән чыкмам, дип уйлады.

15.

Ләкин эш ул уйлаганча түгел, әлбәттә, терелеп Аллаһ хөкеменә кайтыр,
шиксез аның Раббысы аны һәмишә күрүче булды.

16.

Күктәге шәфәкъ белән ант итәмен.

17.

Дәхи, төн белән вә төнлә эшләнә торган эшләр белән.

18.

Дәхи тулып түгәрәкләнүче ай белән.

19.

Әлбәттә, бу хәлдән икенче хәлгә күчәрсез! Ягъни үләрсез, аннары
терелерсез, аннары хөкем ителеп тиешле җәзаны алырсыз.

20.

Ни булды аларга иман китермиләр.

21.

Әгәр аларга Коръән укылса, Аллаһудан куркып сәҗдә кылмаслар, Аллаһ
әмерләрен ишеткәннән соң аны үтәмәсләр.

22.

Бәлки имансыз кешеләр Коръәнне ялганга тоталар.

23.

Аллаһ аларның күңелләрендә сакланган нәрсәне белүчедер.

24.

Аларга сөенеч бир бик каты рәнҗеткүче ґәзаб белән.

25.

Мәгәр иман китереп изге гамәлләр кылган кешеләргә мәңге
бетмәс-төкәнмәс нигъмәтләрдер.