81. ТӘКВИР (ЧОРНАЛУ)

1.

Кайчан кояшның нуры китәрелсә, чорналса (караңгылык белән).

2.

Вә йолдызлар җиргә коелсалар (метеоритлар).

3.

Вә таулар урыннарыннан кузгалсалар.

4.

Вә ун айлык буаз дөяләр игътибарсыз калдырылсалар.

5.

Вә кыр хайваннары бер урынга җыелсалар.

6.

Вә дәрьяләр бер урынга түгелсәләр.

7.

Вә яхшы кешеләр яхшыларга һәм яман кешеләр яманнарга кушылсалар.

8.

Вә тере хәлдә күмелгән кыз балалар соралсалар. (Җаһилият вакытында
ґәрәбләр кыз балаларын тәрбияләргә авырсынып яки аларны ят кешегә
кияүгә биреп җибәрү хурлык дип, тере хәлдә күмәләр иде.)

9.

Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гөнаһы бар иде, нигә үтердегез дип.

10.

Вә гамәл дәфтәрен хисаб өчен таратылса.

11.

Вә күк урыныннан китәрелсә.

12.

Вә җәһәннәм каты кыздырылса.

13.

Вә җәннәт якын китерелсә.

14.

Шул вакытта һәркем үзенең хәзерләгән яхшы, вә яман эшләрен белер.

15.

Ант итәмен кире кайтучылар белән.

16.

Вә яшерен йөрүчеләр илә. Ягъни китеп-килеп, күренеп һәм күренмичә
йөрүче йолдызлар белән ант итәм.

17.

Вә төн белән ант итәм, һәркайчан килсә ул төн.

18.

Вә таң белән ант итәмен, һәркайчан ачылса.

19.

Шиксез, ул Коръән хөрмәтле Җәбраилнең Аллаһудан алып килгән сүзедер.

20.

Ул Җәбраил олугъ куәт иясе вә хөрмәтедер, ґәреш иясе Аллаһ
хозурында.

21.

Ул Җәбраилгә башка фәрештәләр итагать итәләр, соңра ул ышанычлы
хыянәттән пакьдер.

22.

Вә сезнең юлдашыгыз Мухәммәд г-м дивана түгел һәм үзлегеннән сүз
сөйләүче дә түгел.

23.

Тәхкыйк ул Җәбраилне күрде югары ачык күктә.

24.

Ул Мухәммәд г-м кешеләргә мәгълүм булмаган ахирәт хәлләреннән Коръән
белән хәбәр бирүдә саран түгелдер.

25.

Ул Коръән Аллаһу хозурыннан таш белән сөрелгән шайтан сүзе түгелдер.

26.

Коръәнне куеп кая барасыз? Аллаһ китабын ташлап Аллаһ җәннәтенә
ничек барасыз?

27.

Ул Коръән барча галәм халыкларына вәгазьдер, кирәк эшләрне исләренә
төшерүчедер вә кешеләргә иманны, динне, һидәятне һәм тәрбияне кәсеп
итә торган иң туры юлдыр.

28.

Сезләрдән туры юлга күнелергә теләге булган кешеләргә вәгазь һәм
туры юлдыр.

29.

Юк туры юлга күнелүне тели алмассыз, мәгәр барча галәмнәрне тәрбия
итүче Аллаһу тәгалә теләсә генә.