77. МҮРСИЛӘТ (ҖИБӘРЕЛМЕШ)

1.

Тоташ исә торган һәлак итүче җил белән ант итәмен.

2.

Чын искүче җил белән.

3.

Вә яңгырларны, болытларны таратучы җилләр белән.

4.

Вә хак белән батыл арасын хәләл белән хәрам арасын аеручы Коръән
аятьләре белән.

5.

Вә пәйгамбәрләргә вәхийне салучы фәрештәләр белән ант итәмен.

6.

Ул фәрештәләр яхшы мөселманнарның хаталарын каплаганнары хәлдә яки
батыл эшләргә, бидеґәт гамәлләргә чумган кешеләрне Аллаһ ґәзабы илә
куркытканнары хәлдә.

7.

Тәхкыйк вәгъдә ителмеш кыямәт булачактыр.

8.

Әгәр йолдызларның нуры сүнсә.

9.

Дәхи күк ярылса.

10.

Дәхи таулар тетелеп очсалар.

11.

Вә кыямәт булгач, өммәтләренә гуаһлык бирү өчен пәйгамбәрләргә вакыт
билгеләнер, шул билгеләнгән вакытка пәйгамбәрләр вә барча өммәтләр
хөкемгә җыелырлар.

12.

Бу хөкем вакыты кайсы көнгә кичектерелде.

13.

Хак белән батыл арасын аера торган көнгә кичектерелде.

14.

Сиңа нәрсә белдерде ул хак белән батыл арасын аера торган көннең
нинди көн икәнлеген?

15.

Ул көн Коръәнне вә пәйгамбәрне ялган диючеләргә, яки Коръән белән
гамәл кылмаган кешеләргә хәсрәт һәм һәлакәтлек көнедер.

16.

Әүвәлге кәферләрне Без һәлак итмәдекме?

17.

Соңра аларга ияртеп соңгы кәферләрне дә һәлак итәрбез.

18.

Коръән белән гамәл кылмыйча кәфер булган, яки монафикъ булган
кешеләргә әнә шулай җәза бирәбез.

19.

Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр!

20.

Әйә сезне халык кылмадыкмы хур булган бер тамчы судан?

21.

Ул суны койдык бала ятак урынга, аны анда урнаштырдык.

22.

Билгеләнгән туачак вакытына чаклы.

23.

Бу эшкә Без кадир булдык, ни хуш кадирләрдәнбез.

24.

Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

25.

Әйә Без җирне халык кыйлмадыкмы сезне сындыручы итеп.

26.

Исән чагыгызда яшәү өчен җир өстенә сыясыз вә үлгәч – җир астына
сыясыз.

27.

Вә ул җир өстенә бөек тауларны ясадык, вә сезгә пакь суны эчердек.

28.

Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

29.

Инде барыгыз хакны инкяр итү белән үзегез хәзерләгән ґәзабка!

30.

Өч төрле өч тармаклы булып күренгән җәһәннәм тененең күләгәсенә
карагыз.

31.

Ул төтен кызулыктан күләгә була алмый һәм ялкынлы ґәзабтан коткара
алмыйдыр.

32.

Тәхкыйк ул җәһәннәм атар биналар кеби зур очкыннарны.

33.

Гүя ул очкын сары дөя кебидер.

34.

Коръәнне, пәйгамбәрне ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә
җәһәннәм чокырыдыр.

35.

Бу кыямәт, үзара һичкем сөйләшми торган көндер.

36.

Дәхи кешеләрнең кылган гөнаһларына гозер күрсәтергә рөхсәт бирелми
торган көндер.

37.

Коръән сүзләренә ышанмаган кешеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә
җәһәннәм чокырыдыр.

38.

Бу кыямәт, хак белән батылны аера торган көндер, сезне әүвәлгеләр
белән бергә җыярбыз.

39.

Әгәр сезнең ґәзабтан котылырга берәр хәйләгез булса, хәйлә кылыгыз!

40.

Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

41.

Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланучылар, җәннәттә чишмә буйларында
күләгәдә рәхәтлектәләр.

42.

Вә үзләре теләгән җимешләр алдындадыр.

43.

Ашагыз, эчегез тәмләп, ләззәт белән кылган изге гамәлләрегез өчен!

44.

Тәхкыйк Без Аллаһуга итагать итүче яхшы мөселманнарга яхшы
нигъмәтләр бирәбез.

45.

Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

46.

Ий Коръән белән гамәл кылмаучылар, дөньяда аз гына заман ашап-эчеп
файдаланып калыгыз, тәхкыйк сез бозык эш кылучыларсыз.

47.

Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

48.

Әгәр аларга намаз укыгыз диелсә һич укымас иделәр.

49.

Коръәнне, пәйгамбәрне ялган диючеләргә һәм ышанып та Коръән белән
гамәл кылмаучыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

50.

Ул гафил кешеләр ошбу Коръәннән соң нинди сүзләргә ышаналар?
Коръәнне ташлап нәрсәгә тотынырлар?