73. МҮЗЗӘММИЛ (БӨРКӘНҮЧЕ)

1.

Ий киеме илә бөркәнгән пәйгамбәр.

2.

Гыйбадәт өчен төнлә уяу тор, мәгәр төннең беразын йокла, ял ит.

3.

Яки төннең яртысыннан бераз азырагын да гыйбадәт өчен тор, яки ярты
төнне гыйбадәт өчен уяу тор.

4.

Яки ярты төннән күбрәк тор, вә Коръәнне тәртибе белән тыңлап торган
кеше сүзләрне дөрес аңларлык итеп ашыкмыйча укыгыз!

5.

Без, әлбәттә, авыр сүзне сиңа тиз йөкләрбез, ягъни нәфес сөймәгән
шәригать хөкемнәрен.

6.

Төплә торып намаз, Коръән уку, әлбәттә, нәфескә катырак мәшәкатьтер
вә укылышта сүзләре дөресерәк һәм күңелгә тәэсирлерәктер.

7.

Әлбәттә, көндез синең эшләрең күптер, эштән бушангач тынычланып
кичләрен Аллаһуга гыйбадәт кыл!

8.

Раббыңның исемен зекер ит, Аңа гыйбадәт кыл һәм гыйбадәттә дөнья
уйларыннан кисел, ныклап киселеп күңелеңне фәкать Аллаһуга багъла!

9.

Ул – Аллаһ мәшрикъның вә мәгърибнең Раббысы, һич мәгьбуд юк, мәгәр
Аллаһ үзе генәдер, Аны барча эшләреңдә үзеңә хуҗа итеп ал!

10.

Вә аларның хакка каршы сөйләгән мәгънәсез сүзләренә чыда, вә аларны
бер тарафка куй күркәм кую белән!

11.

Мине вә Минем белән бергә куй, Коръәнне ялган диюче байларны вә
олугъларны, Мин аларны Үзем хөкем итәрмен, вә аларга бераз вакыт
бир!

12.

Тәхкыйк Безнең кулыбызда җәһәннәм һәм авыр богаулар бардыр.

13.

Дәхи тамакка утыра торган яман ашамлыклар һәм рәнҗеткүче ґәзаб
бардыр.

14.

Кыямәт көнендә җир вә таулар селкенер, вә таулар җыелып таралган
кеби булырлар.

15.

Тәхкыйк Без сезгә расүл җибәрдек хакны кабул итүегезгә яки кабул
итмәвегезгә гуаһ кылып, Фиргаунга расүл җибәргәнебез кеби.

16.

Фиргаун рәсүлгә карышты дошман булды, Без аны каты тотып һәлак
иттек.

17.

Ий кешеләр, ахирәт ґәзабыннан ничек котылырсыз, кыямәт көненең
катылыгы гөнаһсыз сабый балаларның чәчләрен агартыр?

18.

Ул көннең катылыгыннан кук ярылучы булыр, Аллаһуның вәгъдәсе утәлмеш
булды.

19.

Тәхкыйк бу Коръән һәммә нәрсәдән хәбәр бирүче, җәннәт юлын күрсәтеп
җәннәткә чакыручы һәм җәһәннәм юлын күрсәтеп аннан тыючыдыр, сездән
теләгән кеше Коръән беләк вәгазьләнеп һәм гамәл кылып Раббысының
туры юлына керер.

20.

Тәхкыйк синең Раббың беләдер, әлбәттә, син төннең өчтән ике
өлешеннән аз гына кимрәк торып гыйбадәт кыласың, кайвакытта төннең
яртысыны торасың, вә кайвакыт өчтән берен торасың, дәхи синең белән
бергә торып бер таифә мөэминнәр гыйбадәт кылырлар. Аллаһ төнне һәм
көнне белеп үлчидер, Аллаһ беләдер, әлбәттә, сез ул төннең барча
сәгатьләрен дә ригая кылып бетерә алмассыз, сезгә җиңеләйтте ул
төнне. Төнлә укыла торган намазларда кыйраәтне үзегезгә бик авыр
килмәслек итеп җиңелрәк сүрәләрне укыгыз! Аллаһ белде, сезнең
арагызда авыру кешеләр булыр, вә кайберләре Аллаһуның юмартлыгыннан
өмет итеп мал, гыйлем кәсеб итәр өчен сәфәрдә булырлар, вә
кайберләре Аллаһ юлында сугышта булырлар, андый вакытларда җиңел
сүрәләрне укыгыз, вә намазларыгызны укыгыз, вә малларыгыздан зәкят
бирегез һәм изге гамәлләрне Аллаһуга бурыч итеп бирегез ягъни
сәваблы эшләрне фәкать Аллаһ ризалыгы өчен эшләгез, Аллаһ арттырып
үзегезгә нигъмәт белән кайтарып бирер. Үзегез өчен ахирәткә алдан
җибәргән яхшылыкларыгызны, изге гамәлләрегезне Аллаһ хозурында
табарсыз, үзегез үлгәннән соң васыятегез буенча бирелгән садакагызга
караганда исән вакытыгызда биргән садакагыз хәерлерәк вә сәвабы да
олуграк. Аллаһуның ярлыкавын һәрвакыт сорагыз! Шиксез, Аллаһ
гөнаһларны ярлыкаучы вә рәхимле.