71. НУХ

1.

Тәхкыйк Без Нухны кавеменә пәйгамбәр итеп җибәрдек, кавемеңне куркыт
Аллаһуның рәнҗеткүче каты ґәзабы килмәс борын, дип.

2.

Нух әйтте: “Ий кавемем, тәхкыйк мин сезгә җибәрелгән Аллаһ ґәзабы
илә ачык куркытучы пәйгамбәрмен.

3.

Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз вә Аллаһудан куркыгыз, гөнаһлардан
сакланыгыз һәм дә миңа итагать итегез, дип боерамын.

4.

Әгәр минем боерыкны кабул итеп тәүбә итсәгез, ислам динен кабул итеп
мөселман булсагыз, Аллаһ гөнаһларыгызны ярлыкар һәм сезне яшәтер
билгеләнгән әҗәлегезгә чаклы. Тәхкыйк Аллаһ билгеләгән әҗәл әгәр
килсә һич кичектерелмәс. Әгәр шуны белсәгез!”

5.

Нух әйтте: “Ий Раббым, кавемемне ислам диненә кичләрдә дә вә
көндезләрдә дә чакырдым.

6.

Минем чакыруым аларга арттырмады, мәгәр хактан, ислам диненнән
качуны гына арттырды.

7.

Ий Раббым, һәркайчан мин аларны Синең ярлыкавыңа гафу итүеңә
чакырсам, минем сүземне ишетмәс өчен бармакларын колакларына тыгалар
һәм киемнәренә бөркәнделәр, вә, көферлектә дәвам иттеләр һәм каты
тәкәбберләнү илә тәкәбберләнделәр.

8.

Моннан соң мин аларны бик каты кычкырып чакырдым.

9.

Соңра исламга чакыруымны ачык игълан кылдым, вә яшерен генә аулакта
да өндәп карадым.

10.

Һәм әйттем аларга: “Тәүбә итеп Раббыгыздан истигъфар кылыгыз, гафу
сорагыз, шиксез, Ул гөнаһларны ярлыкаучы.

11.

Вә сезгә күктән яңгырны коеп яудырыр.

12.

Вә сезгә мал белән ярдәм итәр һәм балалар биреп куәтләр, дәхи җимеш
үстерә торган бакчалар һәм елгалар бирер.” Нух аларны күп еллар
иманга өндәде, алар кабул итмәделәр. Шуннан соң Аллаһ аларга яңгырны
туктатты, елгалары корыды вә хатыннары бала тудырмады.

13.

“Ни булды сезгә, Аллаһуны олугъ дип белмисез вә Аның ґәзабыннан
курыкмыйсыз.

14.

Тәхкыйк Ул сезне халык (бар) кылды бер хәлдән икенче хәлгә күчереп,
ягъни башта бер тамчы су, аннары – оешкан кан, аннары – ит кисәге,
аннары – кеше сыйфаты итеп.

15.

Әйә күрмисезме ничек халык кылган Аллаһ кат-кат итеп җиде күкне,

16.

вә ул күкләрдә айны якты итеп, вә кояшны яктылык һәм җылылык бирүче
ут итеп.

17.

Аллаһ сезне җирдән үстерде, ягъни Адәм җирдән халык ителде.

18.

Соңра сезне шул җиргә кайтарыр, вә сезне тергезеп җирдән чыгарыр.

19.

Аллаһ сезнең өчен җирне палас кеби йомшак вә киң кылды.

20.

Ул җирнең олугъ вә киң юлларында көрмәклегегез өчен.” Нух г-мнең бу
сүзләрен дә кавеме инкяр иткәч, Аллаһуга ялварды һәм дога кылды.

21.

Нух әйтте: “Ий Раббым тәхкыйк алар гасый вә дошман булдылар, һәм
алар малы да вә балалары да ярдәм бирмәячәк, һич файданы
арттырмаячак залим кешегә, ягъни үзләренең кәфер хуҗаларына
иярделәр, ул залимнең малы вә балалары хәсрәтне вә ґәзабны гына
арттырыр.

22.

Вә хәйлә мәкер кылдылар олугъ булган мәкерне.

23.

Вә олугълары әйттеләр: “Әлбәттә, сынымнарыгызга гыйбадәт кылуны
ташламагыз, әлбәттә Вәд, Сүвагъ, Йәгус, Йәгук, Нәсер исемле
сынымнарыгызны ташламагыз”, – дип. “Бу исемнәр Адәм илә Нух арасында
булган яхшы кешеләрнең исемнәредер. Боларның балалары истәлек булсын
дип аталарының һәйкәлен ясаганнар, бара-бара аларны зурлауда ифрат
китеп гыйбадәт тә кыла башлаганнар”.

24.

Ий Раббым, тәхкыйк алар күпләрне хак юлдан адаштырдылар, бу
залимнәргә арттырма һичнәрсәне, мәгәр адашуны гына арттыр”, – дип.

25.

Алар зур хаталары сәбәпле туфан суына батырылдылар вә утка
кертелделәр, алар Аллаһ ґәзабыннан котылырга үзләренә ярдәмче
тапмадылар.

26.

Нух әйтте: “Ий Раббым, җир өстендә һич калдырма, кәферләрне һәммәсен
һәлак ит!

27.

Әгәр Син аларны җир өстендә тере калдырсаң, алар Синең бәндәләреңне
адаштырырлар һәм алар яхшы бала тудырмаслар, мәгәр явызны вә хаклы
инкяр итүчене генә тудырырлар.

28.

Ий Раббым, мине ярлыкагыл вә мөэмин булган ата-анамны ярлыкагыл һәм
минем өемә яки көймәмә мөэмин булып кергән кешене ярлыка һәм дә
барча мөэмин ирләрне вә мөэминә хатыннарны ярлыка! Залим кәферләргә
арттырма һичнәрсәне, мәгәр һәлак булуларын гына арттыр!”