52. ТУР (ТУР ТАВЫ)

1.

Тур тавы белән

2.

вә язылмыш Коръән яки гамәл дәфтәре белән

3.

ул Коръән юка тиредән ясалган тире битләренә язылган.

4.

дәхи кешеләр таваф итә торган Кәгъбә яки фәрештәләр таваф итә торган
Кәгъбә турысында күктәге бер бина белән

5.

вә югары күтәрелгән күк белән

6.

дәхи ґәзаб өчен хәзерләнгән ахирәттәге ут диңгезе белән ант итеп
әйтәмен.

7.

Тәхкыйк Раббыңның ґәзабы вакыйга булучыдыр, ягъни әлбәттә,
булачактыр.

8.

Бу ґәзабны кире җибәрүче һич юктыр.

9.

Аллаһуның ґәзабы вакыйга булыр күк каты әйләнеп каты селкенгән
көндә.

10.

Вә таулар каты йөргән көндә.

11.

Ни үкенеч һәм ачы хәсрәт каты ґәзабтыр ул көндә Коръәнне ялган
диючеләргә яки аның белән гамәл кылмаучыларга.

12.

Алар хакны инкяр итеп, бозык эшләрне эшләү белән һәм ялган сөйләү
белән уйнаучылардыр.

13.

Ул көндә куллары-аяклары богауланып җәһәннәмгә өстерәлерләр.

14.

Вә аларга әйтелер: “Бу ут – сез аны ялганга тоткан идегез,

15.

сез дөньяда вакытта Коръәнне сихер диядер идегез, бу ут ґәзабы да
сихермы? Әллә ут ґәзабын күрмисезме? Бик яхшы күрәсез, ләкин дөньяда
хакны күрергә теләмәдегез.

16.

Инде керегез ул утка һәм ґәзабын татыгыз! Кирәк – чыдагыз, кирәк –
чыдамагыз – сезнең өчен бертигездер ґәзабыгыз җиңеләймәс, сез фәкать
кылган явызлыгыгыз өчен җәзаланырсыз”, – дип.

17.

Тәхкыйк Аллаһуга вә расүлгә итагать итүче тәкъва мөэминнәр
җәннәтләрдә һәм нигъмәтләр эчендәдерләр.

18.

Раббиларының биргән нигъмәтләренә шатланган хәлдә, Раббылары саклар
аларны җәһәннәм ґәзабыннан.

19.

Ашагыз вә эчегез тыныч вә мәшәкатьсез генә тәкъвалык белән кылган
гамәлләрегез өчен.

20.

Алар тезелеп куелган зиннәтле диваннарда рәхәтләнеп утырырлар. Вә
Без аларны ак йөзле, кара зур күзле хур кызларына ир кылырбыз.

21.

Иман китереп Ислам динен тотучы хак мөэминнәрнең балалары дин тотуда
хак диндә булган аталарына иярделәр – Без аларны аталарына ияртеп
җәннәткә кертербез, җәннәттә бергә булырлар, гәрчә дәрәҗәләре
аталарыныкыннан түбән булса да, аталарының гамәленнән һичнәрсәне
киметмәдек, ягъни аталарын балаларының дәрәҗәсенә төшермәдек бәлки
балаларын аталарының дәрәҗәсенә күтәрдек. Һәрбер кеше кылган эше
бәрабәрендә җавапка калучыдыр.

22.

Янә ул тәкъва мөэминнәргә башка нигъмәтләр өстенә арттырдык
җимешләрнең вә итләрнең үзләре теләгәнен.

23.

Вә бер-берсенә кәсәләрен бирерләр, ул тәмле суларны эчкәч,
кирәкмәгән сүзләрне сөйләү булмас һәм гөнаһлы эшләрне эшләргә теләк
тә булмас.

24.

Алар тирәсендә энҗе дәнәләре кеби хезмәтче егетләр йөрерләр.

25.

Вә ул җәннәт әһелләре бер-берсенә каршы килеп бу бөек дәрәҗәгә нинди
сәбәп белән ирештегез, дип сорашырлар.

26.

Җавап итеп әйтерләр: “Без дөньяда әһелебез арасында Аллаһудан куркып
гөнаһлардан сакланадыр идек.

27.

Аллаһ безгә рәхмәт кылды вә бу дәрәҗәләрне бирде һәм эчке әгъзаларга
үткүче ут ґәзабыннан безне саклады.

28.

Тәхкыйк без дөньяда Ул – Аллаһуга гыйбадәт кылыр идек һәм ут
ґәзабыннан сакла, дип, дога кылыр идек, тәхкыйк Ул – Аллаһ изгелекле
һәм дә рәхимледер.

29.

Инде син кәферләргә, мөшрикләргә һәм монафикъларга Коръән белән
сөйлә, яхшылап төшендер, әлбәттә, син Раббыңның нигъмәте вә рәхмәте
сәбәпле Аллаһудан килгән вәхий белән сөйләүче хак пәйгамбәрсең,
вәхийдән башка гаептән хәбәр бирүче күрәзәче түгелсең һәм дивана да
түгелсең.

30.

Әллә әйтәләрме ул пәйгамбәр түгел, шагыйрь, без аның хакында бер
вакыйга көтәбез дип. Мөшрикләр: “Атасы яшьли үлде, Мухәммәд тә яшьли
үләр, аннары сәхабәләре таралыр”, – дип көтәләр иде.

31.

Әйт аларга: “Көтегез, ий мөшрикләр, мин дә сезнең белән бергә
Аллаһудан сезгә ґәзаб килгәнне көтүчемен”, – дип.

32.

Әллә аларны Аллаһуга вә расүлгә каршылык кылырга гакыллары кушамы,
әллә алар азган саташкан кавемнәрме?

33.

Әллә алар әйтәләрме: “Коръәнне Мухәммәд үзе уйлап чыгарды”, – дип.
Юк бәлки алар хөседлек вә тәкәбберлек илә Коръәнгә ышанмыйлар.

34.

Әгәр Мухәммәд Коръәнне үзе уйлап чыгарган дигән сүзләре дөрес булса,
Коръән сүзләренә охшаган сүзләрне китерсеннәр, бит алар да Мухәммәд
кеби кешеләр, Коръән кеби китап китерсеннәр!

35.

Әллә алар һичнәрсәсез халык ителделәрме, ягъни аларны халык кылган
Аллаһ юкмы, әллә алар үзләре халык кылучылармы?

36.

Әллә җирне вә күкләрне алар халык кылдылармы? Бәлки алар “Фәкать
Аллаһ гына халык кылучы” дигән сүзгә ышанмыйлар.

37.

Әллә Раббыңның рәхмәт хәзинәләре алар кулындамы? Әллә аларда
Аллаһуда булган куәт бармы, теләгән бер эшләрен кылалармы?

38.

Әллә аларның күккә менә торган баскычлары булып, анда менеп вәхийне
тыңлыйлармы, әгәр вәхийне ишеткән булсалар, сүзләрен вә эшләрен
дөресли торган Аллаһ сүзләрен китерсеннәр!

39.

Әллә Аллаһуга кыз балалар булып, ий мөшрикләр, сезгә ир балалармы?

40.

Ий Мухәммәд г-м иманга өндәгән өчен вә Исламны өйрәткән өчен әллә
алардан хак сорыйсыңмы һәм алар ул ханны бирүдән авырсыналармы?

41.

Әллә аларга пәйгамбәр белмәгән яшертен эшләрне белү белеме бармы,
шул белемнәре илә хөкем итәләрме?

42.

Әллә алар бер хәйлә белән сине үтерергә телиләрме? Кәферләр хәйлә
мәкерләреннән үзләре зарар күрүчеләрдер.

43.

Әллә аларның Аллаһудан башка үзләренең Аллалары бармы, Аллаһ
ґәзабыннан коткаручы? Мөшрикләр шәрик иткән нәрсәләрдән Аллаһ гаять
пакьдер.

44.

Әгәр алар үзләрен һәлак итәр өчен күктән килгән бер кисәкне
күрсәләр, алар әйтәләр: “Бергә оешкан болытлар безгә яңгыр алып
киләдер”, – дип.

45.

Син аларны куй алардан кисел һәлак ителә торган көннәренә
юлыкканнарына чаклы.

46.

Аларның хәйлә мәкерләре ул көндә һичнәрсәдә аларга файда бирмәс һәм
ґәзабтан котылу өчен аларга ярдәмче булмас.

47.

Әлбәттә, залимнәргә ут ґәзабыннан башка да ґәзаб бардыр, ләкин
кешеләрнең күберәге белмиләр.

48.

Дөньяда Раббыңның хөкеменә чыда! Бит син Безнең күз алдыбыздасың
аларның сиңа кылган явыз эшләрен күрәбез, һәм Раббыңны мактап
тәсбихләр әйтә торган вакытында.

49.

Дәхи ахшам, ястү намазларын һәм таң намазын укыгыл!