29. ҐӘНКӘБУТ (ҮРМӘКҮЧ)

1.

Әлиф лам мим. Мәгънәсен Аллаһ белә.

2.

Әйә кешеләр иман китердек дигәннәреннән соң төрле авырлыклар белән
Аллаһ тарафыннан имтихан ителмәбез дип уйлыйлармы?

3.

Тәхкыйк болардан элек тә төрле сыйныф кешеләрен бәла-каза һәм авыр
мәшәкатьләр белән сынап карадык, кемнең иманы хак һәм кемнеке ялган
шуны белмәк өчен Аллаһ мөселманнарны төрле авырлыкларга салды.

4.

Әйә Коръән белән гамәл кылмыйча Аллаһуга дошман булган кешеләр,
Аллаһуның алардан үч алырга көче җитмәс дип уйлыйлармы, аларның
Аллаһ безне ґәзап кылмас дип уйлаулары нинди яман хөкемдер.

5.

Берәү Аллаһуга җәннәттә юлыгуны өмет итсә, Коръән белән гамәл кылып
хәзерләнсен, бит Аллаһуның юлыгачак көне киләчәктер, Ул сүзләрне
ишетүче, күңелләрне белүчедер.

6.

Берәү үзенең нәфесе һәм шайтан белән Аллаһ юлыңда сугыш кылса, үз
файдасына сугыш кылган булыр, тәхкыйк Аллаһ галәмнәр өстендә байдыр,
һичбер затка ихтыяҗы юктыр.

7.

Иман китереп изге гамәлләр кылган мөэминнәрнең начарлыкларын
яхшылыклары белән җуячакбыз, дәхи аларның кыйлган изге гамәлләренең
яхшырагы белән җәзаландырырбыз.

8.

Без кеше затына ата вә анага изгелек итәргә әмер бирдек, әгәр ата
һәм анаң син Аллаһ дип танымаган Аллаһудан башка бер нәрсәне Аллаһ
дип танырга көчләсәләр, ул вакытта аларга итагать итмә, бит
кайтарылмагыгыз Миңадыр, кыйлган эшләрегездән хәбәр бирермен һәм
җәза кыйлырмын.

9.

Иман китереп изге гамәлләр кылган мөэминнәрне, әлбәттә, изге
бәндәләрем арасына кертәчәкмен.

10.

Кешеләрдән шундый кешеләр дә бардыр, ягыш монафикълар, әгәр алар
Аллаһ юлында аз гына авырлык күрсәләр, кешеләрдән ирешкән
рәнҗетелүне ахирәттәге Аллаһ ґәзабы кеби зур ґәзаптан санарлар, әгәр
мөэминнәргә Аллаһ ярдәме белән табыш малы килсә, әлбәттә, алар
әйтәләр, шиксез, без дә сезнең белән бергә Ислам динендәбез, безгә
дә табыш малын бирегез, дип. Әйә Аллаһ барча дөнья кешеләренең
күңелләрендә иман йә монафикълык яки мөшриклек сырхавы бар икәнне
белмәсме?

11.

Аллаһ ныклап иман китергән хакыйкый мөэминнәрне дә вә шайтанга иман
китергән монафикъларны да белә.

12.

Имансызлар иман китергән мөэминнәргә әйттеләр: “Сез дә безнең
динебезгә керегез, әгәр безнең дингә кергәнегез өчен гөнаһлы
булсагыз, ахирәттә ул гөнаһларыбызны өстебезгә йөкләп алырбыз”, –
дип. Ләкин ул имансызлар үзләренә ияргән кешеләрнең гөнаһларыннан аз
гына өлешне дә күтәрә алмаячаклар, әлбәттә, имансызлар
ялганчылардыр. Ягъни аларга ияргән мөселманнарның гөнаһларын
өсләренә алмаслар.

13.

Мөшрикләр үзләренең гөнаһларын вә үзләренә ияртеп адашу юлына, батыл
диннәренә алып кергән иярченнәренең дә гөнаһларын йөкләрләр, ләкин
иярүчеләрнең гөнаһы киметелмәс: вә алар кыямәт көнендә Аллаһуга
ялганны ифтира итеп кылган барча кабахәт эшләреннән, әлбәттә,
соралырлар

14.

Тәхкыйк Нухны кавеменә пәйгамбәр итеп җибәрдек, ул кавеме эчендә
аларны дингә өндәп тугыз йөз илле ел торды, кавеме исә иман
китермичә залим булдылар һәм аларны Туфан суы тотты.

15.

Әмма Нухны вә аның белән бергә көймәдә булган мөэминнәрне Туфан
суыннан коткардык, вә Без бу эшне бөтен галәмгә зур гыйбрәт кылдык.

16.

Вә Ибраһим г-м кавеменә: “Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз, вә
Аллаһудан куркыгыз, бу әйткәннәрне кылсагыз үзегез өчен хәерледер
әгәр белсәгез”, – диде.

17.

“Аллаһудан башка сынымнарга гыйбадәт кыласыз, вә сынымнарыгызны
Аллаһ дип ялган сөйлисез, бит Аллаһудан башка гыйбадәт кыла торган
сынымнарыгыз сезгә ризык бирергә кадир түгелләр, һәм ризыкны
Аллаһудан сорагыз вә Аңа гына гыйбадәт кылыгыз һәм Аңа шөкер итегез,
чөнки хөкем ителергә Аллаһуга кайтасыз”, – диде.

18.

Әгәр сине ялганга тотсалар, сездән элек булган кавемнәр дә
пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар. Пәйгамбәрнең бурычы дингә көчләү
түгел, фәкать Аллаһ хөкемнәрен кешеләргә ирештерү генәдер.

19.

Әйә алар күрмиләрме Аллаһуның башлап ничек халык кылганын, соңра
кыямәт көнне үлекләрне тергезеп әүвәлге хәлләрен» кайтарыр, бу эш
Аллаһуга, әлбәттә, бик җиңел.

20.

Әйт: “Җир өстендә йөрегез һәм гыйбрәт илә карагыз – Аллаһ кешеләрне
ничек төрле итеп халык кылган, соңра хөкем итәр өчен үлгән кешеләрне
барын да тергезер, Аллаһуның һәр нәрсәгә көче җитәдер.

21.

Теләгән бәндәсен ґәзаб кылыр вә теләгән бәндәсенә рәхмәт итәр,
ахырда аңа кайтырсыз.

22.

Җирдә, дә күктә дә Аллаһ сезне ґәзаб белән тотуыннан сез Аны гаҗиз
итә алмассыз, бит сезгә Аллаһудан башка ґәзабтан коткаручы дус һәм
ярдәмче юк.

23.

Аллаһуның аятьләренә һәм ахирәттә Аллаһуга юлыгачакларына
ышанмаучылар, алар Минем рәхмәтемнән өметсез булырлар, вә аларга
рәнҗеткүче ґәзаб булыр.

24.

Ибраһимның ислам диненә өндәвенә каршы кавемнең җавабы башкача
булмады мәгәр аны үтерегез яки яндырыгыз дигән сүзләре булды. Ягъни
Ибраһим аларны җәһәннәм ґәзабыннан коткарып җәннәтле итәргә тырышты.
Шуның өчен алар аны яндырырга карар чыгардылар. Аллаһ үзенең дусты
Ибраһимны кәферләрнең утыннан сәламәт чыгарды, Ибраһимның өнә шулай
Аллаһ рәхмәте белән уттан сәламәт чыгуында, әлбәттә, иман китергән
кавем өчен гыйбрәт бардыр.

25.

Сез Аллаһудан башка сынымнарны Илаһә тоттыгыз, дөнья тереклегендә
бер-берегез белән сынымнарыгыз исеме белән сөйләштегез, соңра кыямәт
көнендә бер-берегезгә ләгънәт әйтерсез, вә ул көндә бер-берегезне
инкяр итәрсез, сезнең барачак җирегез утдыр, сезгә анда ярдәмче
булмас.

26.

Лут Ибраһимга иман китерде, Ибраһим әйтте: “Мин бу мөшрикләрне
ташлап Аллаһ күрсәткән урынга күчәмен, тәхкыйк Аллаһ көчледер
дошманнардан мине саклар, вә Ул хикмәт ияседер, миңа файдалы эш илә
әмер итәр.

27.

Ибраһимгә Исхак илә Ягъкубны бирдек, вә аның балаларыннан
пәйгамбәрлек кылдык, вә китапларны да аның балаларына иңдердек,
Ибраһимнән соң килгән пәйгамбәрләр һәммәсе аның нәселеннәндер, вә
Безнең ризалыгыбыз өчен һиҗерәт итүенең әҗерен дөньяда ук алды аны
һәр дин әһеле мактый, вә ул ахирәттә олугъ дәрәҗәле изге затлардан
булачак.

28.

Вә Лутның кавеменә әйткән сүзләрен укыгыз: “Тәхкыйк сез бик кабахәт
эш кыласыз, ягъни ирләрнең артына барасыз, ул фәхеш эшне сездән алда
дөньяда һичбер зат кылмады.

29.

Әйә сез ирләргә якынлык кыйласызмы, дәхи юлчыларны басып талыйсызмы,
вә җыелган җәмәгать эчендә фәхешлек кыйласызмы, янә юлдан үтүчеләргә
таш аталар иде. Лутның нәсыйхәтләренә каршы җаваплары башкача
булмады, мәгәр дөрес сөйли торган булсаң, бу эшләребез өчен безгә
Аллаһуның ґәзабын китер, диделәр.

30.

Лут әйтте: “Ий Раббым миңа ярдәм бир фәхеш эшне эшләүче кавем
өстенә”.

31.

Җибәрелгән фәрештәләр Ибраһимгә шатлык хәбәре илә килгәч, ул
фәрештәләр әйттеләр: “Без бу Лут шәһәренең халкын һәлак итүчебез,
тәхкыйк ул шәһәрнең халкы имансыз залим булдылар”, – дип.

32.

Ибраһим әйтте: “Бит ул шәһәрдә Лут пәйгамбәр бар”. Фәрештәләр
әйттеләр: “Без ул шәһәрдә кемнәр барлыгын яхшы беләбез, әлбәттә, без
Лутны вә аңа ияргән мөэминнәрне коткарачакбыз, мәгәр хатынын
коткармабыз, чөнки ул ґәзабта калучылар җөмләсеннән булды.

33.

Безнең җибәргән фәрештәләребез егетләр кыяфәтендә килгәч, Лут бик
каты кайгырды хәтта күкрәге кысылды, чөнки аларның фәрештә икәннәрен
белмәде, шул сәбәпле залим кавемем боларга да бозык эш кылырлар, дип
бик борчылды. Фәрештәләр әйттеләр: “Курыкма һәм кайгырма, без сине
вә өй җәмәгатеңне коткарачакбыз, мәгәр хатыныңны коткармыйбыз, ул
ґәзабта калучылардан булды.

34.

Без ул шәһәр өстенә күктән таш яудырачакбыз, халкы фәхеш эш
кылганнары өчен”.

35.

Тәхкыйк гакыллары илә уйлап караучыларга ул шәһәрдә ачык галәмәтләр
калдырдык.

36.

Мәдйән халкына кардәшләре Шөґәебне пәйгамбәр итеп җибәрдек, әйтте:
“Ий кавемем Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз, вә ахирәт өчен файдалы
эшләрне эшләп савабын өмет итегез, вә җир өстеңдә төрле хыянәтләр,
бозыклыклар эшләп йөрмәгез.

37.

Кавеме аны ялганга тотты, шуның өчен аларны каты ґәзаб белән тоттык,
алар йортларында тезләнеп үлек булдылар.

38.

Дәхи Гад, Сәмуд кавемнәрен дә һәлак иттек, ий мөшрикләр, аларның
һәлак булган урыннары сезгә белдерелде, шайтан аларга батыл эшләрен
зиннәтле итеп күрсәтте, вә аларны пәйгамбәрләре күрсәткән хак юлдан
чыгарып адашу юлына кертте, бит алар гакыл вә басыйрәт ияләре
иделәр, Аллаһ биргән белемне хак юлга кулланмыйча, һәлак булдылар.

39.

Вә Карунны вә Фиргаунне һәм Һаманны һәлак иттек, Муса аларга ачык
аңлатмалар белән килгән иде, алар исә Мысыр җирендә
тәкәбберләнделәр, Безнең ґәзабтан котыла алмадылар.

40.

Аларны һәммәсен үзләренең гөнаһлары сәбәпле тоттык, аларның
бәгъзеләренә ташлар алып килгән җил җибәрдек (Лут кавемедер),
аларның бәгъзеләрен фәрештәнең кычкыруы тотты (Мәдйән вә Сәмуд
кавемнәредер), кайберсен җиргә йоттырдык (ул Карундыр) вә алардан
кайберләрен суга батырдык (алар Фиргаун кавемедер), Аллаһ аларга
золым итәр булмады ләкин алар явызлык белән үзләренә золым иттеләр.

41.

Аллаһудан башка сынымнарны дус тоткан мөшрикләрнең мисалы, үрмәкүч
кеби ул үзенә өй ясады, әлбәттә, өйләрнең зәгыйфьрәге үрмәкүч өедер,
салкыннан, яңгырдан файда бирмидер, шуның кеби сынымнарны дус тоткан
мөшрикләр дә алардан һич файда күрмәсләр, әгәр шуны белсәләр.

42.

Аллаһ, шиксез, беләдер аларның Аллаһудан башка нәрсәгә гыйбадәт
кылганнарын, җәзасыз калдырмас, Ул җиңүче вә хикмәт иясе.

43.

Коръәндә бу кеби мисалларны кешеләргә бәян итәбез аңнарга җиңел
булсын өчен, ләкин ул мисалларны галимнәрдән башкалар аңламаслар.

44.

Аллаһ җирне вә күкләрне хаклык белән төзеде, Аллаһуның бу эшләреңдә
Аны тану өчен мөэминнәргә дәлилләр бар.

45.

Ий Мухәммәд г-м, Коръәннән вәхий ителгән аятьләрне укыгыл вә намаз
укыгыл, тәхкыйк намаз, фәхеш эштән дә ярамаган эшләрдән укучыны тыя,
намаз, әлбәттә, Аллаһ зекерләренең иң зурысы, Аллаһ сезнең ни
эшләгәннәрегезне белә.

46.

Китап әһелләре белән низагълашмагыз, мәгәр күркәм юл белән
сөйләшегез, әгәр алар нинди юл белән булса да золым итсәләр, ул
вакытта аларга катылык кылыгыз, әгәр алар сезнең белән әрепләшсәләр
әйтегез: “Аллаһудан сезгә һәм безгә иңгән китапларның һәммәсенә иман
китерегез, сезнең вә безнең Илаһәбез бер генә Аллаһдыр, без Ул –
Аллаһуга итагать итәбез”.

47.

Аларга китап иңдергәнебез кеби сиңа Коръән иңдердек. Без китап
биргән кешеләрдән Коръәнгә иман китерүчеләре бар, Безнең
аятьләребезгә каршы сөйләмәс вә инкяр итмәс, мәгәр имансыз кешеләр
инкяр итәрләр.

48.

Ий Мухәммәд г-м, Коръән иңүдән элек син китап укымыйдыр идең һәм
кулың илә китап та язмый идең, әгәр укыган һәм язган булсаң,
мөшрикләргә синнән шикләнергә урын булыр иде, ул китаплардан өйрәнеп
үзенә дин ясады дияр иделәр.

49.

Бәлки ул Коръән ачык бәян ителгән аятьләр булып галимнәр күңелендә
сакланадыр, ягъни Коръән хафизълар күңелендә. Безнең аятьләребезгә
залимнәр генә каршы сөйләр һәм инкяр итәр.

50.

Мөшрикләр әйттеләр: “Ни булыр иде, әгәр Мухәммәдкә Раббысыннан аның
пәйгамбәрлегенә могъҗизалар иңдерелгән булса”. Син аларга әйт:
“Могҗизалар Аллаһ хозурындадыр мин фәкать ышанмаган вә итагать
итмәгән кешеләрне җәһәннәм ґәзабы белән куркытучымын.

51.

Без сиңа иңдергән Коръән аларга могъҗиза булырга җитмиме, ул Коръән
аларга даим укыладыр, вә ул Коръәндә мөэминнәр өчен рәхмәт һәм
вәгазьләр бар.

52.

Минем белән сезнең арада шаһид булырга Аллаһ үзе җитәдер диген, Ул
җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләрне беләдер. Аллаһуга вә Аның
аятьләренә ышануны инкяр итеп ялганга ышанучылар, алар хәсрәтләнүче
вә һәлак булучылардыр.

53.

Мөшрикләр синнән ґәзабны ашыктырып сорарлар, әгәр ґәзаб өчен
билгеләнгән вакыт булмаса иде, әлбәттә, аларга ґәзаб килер иде,
әлбәттә аларга ґәзаб искәрмәстән килер, хәлбуки алар ґәзабның
килгәнен сизмәсләр.

54.

Алар Аллаһ ґәзабының дөньяда килүен ашыктырдылар. Бит аларны
җәһәннәм чолгап алган үлү белән анда керерләр.

55.

Ул көндә аларны ут ґәзабы өсләреннән вә аяк асларыннан чолгар, Аллаһ
аларга кылган кабахәт эшләрегезнең ґәзабын татыгыз, дияр.

56.

Ий мөэмин бәндәләрем, тәхкыйк Минем җирем киңдер, кайда гына
булсагыз да Миңа гыйбадәт кылыгыз.

57.

Әлбәттә, үлем ачысын һәркем татыячактыр, соңра кубарылып Миңа
кайтырсыз.

58.

Иман китереп Коръән юлы белән изге гамәлләр кылган мөэминнәрне,
җәннәт чардакларына иңдерәчәкбез, ул җәннәтнең астыннан елгалар
агадыр анда мәңге калырлар, хак мөэминнәрнең урыны һәм нигъмәтләре
ни хуш яхшыдыр.

59.

Шул җәннәткә керәсе мөэминнәр Аллаһ юлында төрле авырлыкларны
күтәрделәр, ислам файдасына чыдадылар, вә алар Аллаһуга тәвәккәл
итеп һәрвакыт Аллаһ юлында хәрәкәттә булырлар.

60.

Күпме хайваннар, кошлар үзләренә ризык хәзерләп куя алмыйлар, Аллаһ
аларны да, сезне дә ризыкландырадыр, Ул – Аллаһ сүзләрегезне
ишетүче, күңелләрегезне белүчедер.

61.

Әгәр мөшрикләрдән җирне вә күкләрне кем халык кылды, дип, сорасаң,
дәхи айны вә кояшны кем йөретә дип сорасаң, әлбәттә, Аллаһ дип җаваб
бирерләр, шулай җавап биргәннәреннән соң ни өчен иман китерүдән баш
тарталар?

62.

Аллаһ теләгән бәндәсенә киң ризык бирер, теләсә шул ук кешегә
ризыкны тар кылыр, Аллаһ, әлбәттә, һәр нәрсәне белүчедер.

63.

Әгәр син күктән су иңдереп үлгән җирне кем тергезә дип мөшрикләрдән
сорасаң, әлбәттә, Аллаһ дип җавап бирерләр. Мактау һәр эштә
Аллаһугадыр диген! Бәлки аларның күбрәкләре хак сүзне аңламыйлар.

64.

Ошбу дөнья тереклеге балалар уенчыгы кеби алдаудан башка нәрсә
түгел, әмма ахирәт йорты исә улдыр хакыйкый яши торган мәңгелек яхшы
бәхетле тормыш, әгәр шуны белсәләр иде, әлбәттә, бетәчәк дөньяга
алданып мәңгелек бәхетле тормыштан мәхрүм булмас иделәр.

65.

Кәферләр көймәгә утырсалар диндә ихлас кешеләр кеби Аллаһуга
ялваралар, әгәр Аллаһ аларны диңгездә сәламәт йөретеп корабларе
белән корыга кайтарса, алар яңадан мөшрик булалар.

66.

Сынымнарына табынып карарланалар, Без биргән нигъмәтләргә көферлек
кылыр өчен, бу эшләренең кабахәтлеген вә ґәзабын тиздән белерләр.

67.

Әйә белмиләрме Без мәсҗид Хәрамны башкаларның анда килеп золым
күрүләреннән вә аңдагы кешеләрне үтермәктән имин кылдык, әмма мәсҗид
тирәсендәге кешеләр үтерелү яки әсир булу белән фетнәләнерләр. Инде
алар ялганга ышанып, Аллаһуның нигъмәтләре булган Коръәнне инкяр
итәләрме?

68.

Аллаһуга ялганны ифтира кылган кешедән дә залимрак кеше булырмы, яки
пәйгамбәр хаклык белән килгәннән соң, пәйгамбәрне һәм Коръәнне
ялганга тотучы кешедән дә залимрәк кеше булырмы? Әллә кәферләргә
җәһәннәмдә урын юкмы?

69.

Ныклап ышанучылар Безнең юлыбызда тырышырлар, көрәшерләр, кирәк
булса – сугышырлар, әлбәттә, Без аларны үзебез риза булган хак юлга
күндерәчәкбез, Аллаһ, әлбәттә, мөэминнәр белән бергәдер.
Мөэминнәрнең яхшы эшләре вә кылган изге гамәлләре фәкать Аллаһ
ризасы өчен генә булса, Аллаһ аларга дөньяда һидәят, ахирәттә җәннәт
бирер.