27. НӘМЕЛ (КЫРМЫСКА)

1.

Та син. Мәгънәсе мәгълүм түгел. Ошбу сүзләр Коръән аятьләредер вә хак
белән батылны аеручы хак китаптыр.

2.

Вә бу китап туры юлга күндерүче һәм туры юлга күнелгән мөэминнәрне
җәннәт белән шатландыручыдыр.

3.

Ул мөэминнәр намазларын вакытында укырлар, вә зәкәтләрен бирерләр,
вә ахирәтнең булачагын белеп аңа хәзерләнерләр.

4.

Ахирәт көненә ышанмаган кешеләрнең кабахәт эшләрен үзләренә яхшы
итеп күрсәттек, алар азгынлыктан чыга алмыйча, хәйран булып
йөрерләр.

5.

Аларга дөньяда нинди булса да ґәзаб булыр, вә ахирәттә иң нык
хәсрәтләнүче кешеләрдән булырлар.

6.

Ий Мухәммәд г-м, сиңа хикмәт вә белем иясе булган Аллаһудан Коръән
бирелмешдер.

7.

Муса Мәдйәннән Мысырга барганда кичкә калып, караңгыда юлдан
адаштылар, шул вакытта Муса хатынына әйтте: “Мин еракта бер ут
күрдем, шул ут янына барып андагы кешеләрдән юлны сорашып тиз
әйләнеп килермен, яки сезгә агач кисәге башына ут кабызып алып
килермен, шаять ут ягып җылынырсыз.

8.

Муса ут янына килгәч, Аллаһудан дәшелмеш булды, ут янына килгән
Мусаны вә ут тирәсендәге фәрештәләрне Аллаһ мөбарәк кылды.
Галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһ һәр кимчелектән пакь булды.

9.

Ий Муса, Мин хикмәт иясе, дошманнардан үч ачучы Аллаһмын.

10.

Таягыңны җиргә ташлагыл, таягының елан булып хәрәкәтләнгәнен күргәч,
таяк янына килмәде, артка китте, ий Муса, курыкмагыл, тәхкыйк Минем
хозурымда пәйгамбәрләрнең курыкмаклыклары лаек түгелдер.

11.

Мәгәр пәйгамбәрләрдән берәү Аллаһуның бер хөкемен бозып үзенә золым
итсә, нәрсәдәндер куркыр, мәгәр тәүбә итеп начар эшен яхшы эшкә
алыштырса, Мин әлбәттә, ярлыкаучы вә рәхимлемен.

12.

Ий Муса, кулыңны киемең астына култыгыңа керт, аннары ул кулың
гаепсез, зарарсыз ак нурлы булып чыгар, тугыз могҗиза белән
Фиргаунне хак дингә өндәргә бар һәм аның кавемен хак дингә өндә,
тәхкыйк алар азган фасыйк кавем булдылар.

13.

Аларга Безнең ачык аятьләребез, күренеп торган могъҗизаларыбыз
килсә, болар ачык сихер диделәр.

14.

Алар бу могҗизаларның Аллаһудан икәнен күңелләре белән белсәләр дә,
телләре белән инкяр иттеләр, золымлык вә тәкәбберлек белән. Карагыл,
явызлык кылучы фасыйкларның ахыр хәле ничек булды.

15.

Даудка вә угълы Сөләйманга хикмәтле белем бирдек, вә алар әйттеләр:
“Безне дәрәҗәдә мөэминнәрнең күбрәгеннән артык кылучы Аллаһуга
мактау хасдыр”.

16.

Сөләйман атасы Даудка пәйгамбәрлектә һәм патшалыкта варис булды, вә
әйтте: “Ий кешеләр, мин кошлар белән сөйләшергә өйрәтелдем, һәм
пәйгамбәрлеккә вә патшалыкка бирелә торган нәрсәләр бар да миңа
бирелде, миңа бирелгән бу нәрсәләр, әлбәттә, башкаларга бирелгәннән
ачык артыктыр.

17.

Сөләйман гаскәренә җыелырга әмер бирде, кешеләр, җеннәр вә кошлардан
җыелдылар һәм барысы да җыелганчы туктап тордылар.

18.

Сәфәрләрендә бер кырмыска чокырына җиткәндә, кырмыскаларның патшасы
Сөләйман гаскәрен күреп әйтте: “Ий кырмыскалар, Сөләйман гаскәре
белән килә, тапталырсыз, алар сезнең тапталганыгызны сизмәсләр,
өйләрегезгә кереп качыгыз”, – дип.

19.

Сөләйман кырмысканың сүзеннән елмаеп көлде һәм әйтте: “Ий Раббым,
үземә вә ата-анама биргән нигъмәтләреңә шөкер итмәккә мина илһам
бир, дәхи Син риза була торган изге гамәлләр кылырга ярдәм бир, һәм
рәхмәтең белән мине изге бәндәләрең арасына керт!

20.

Сөләйман шул арада һүд-һүд кошын югалтты һәм әйтте: “Миңа ни булды
һүд-һүд кошын күрмимен, яки ул югалып киттеме?”

21.

Сөләйман һүд-һүдкә ачуланды сорамый киткәне өчен, мин аны, әлбәттә,
бик каты ґәзаб кылырмын, яки бугазлармын китүенә гозер күрсәткәненә
чаклы. (Һүд-һүд кошы, әлбәттә, Аллаһ әмере белән киткән иде.)

22.

Аз гына вакыт үткәч, һүд-һүд гаепле кеше кеби башын иеп түбәнчелек
белән Сөләйман янына килде, вә әйтте: “Ий патшам, мин ерак җиргә
барып син белмәгәнне белдем, вә Сәба шәһәреннән сиңа хак булган яңа
хәбәр белән килдем.

23.

Мин Бәлкыйс исемле бер хатын патшаны таптым, вә ул хатынга
патшаларга бирелә торган һәрнәрсә бирелгән, дәхи аның зиннәтләнгән
бер зур тәхете бардыр.

24.

Вә ул хатынны һәм кавемене Аллаһудан башка кояшка сәҗдә кылучылар
таптым, шайтан аларга кояшка табынуларын яхшы эш итеп күрсәткән,
шайтан аларны хак дингә керүдән тыйды, инде алар хак юлга
күнелмәсләр.

25.

Янә һүд-һүд әйтте: “Ий кешеләр, әгаһ булыгыз, җиргә яңгырны кушып
төрле ризыклар чыгаручы Аллаһуга гыйбадәт кылмаска нәрсә булган, янә
Ул – Аллаһ күңелләрегездәге яшерен уйларыгызны һәм телләрегез
сөйләгән сүзләрегезне белер.

26.

Ул – Аллаһудан башка Илаһә юк, мәгәр Ул гына, вә Ул олуг Ґәрешнең
Раббысыдыр”, – дип. 26а. Сөләйман әйтте: “Ий һүд-һүд, тиз карагыз,
китергән хәбәрең дөресме яки ялганчылардан булдыңмы.”

27.

Сөләйман Бәлкыйскә хат язып Һүд-һүдкә бирде.

28.

Менә бу хатымны алып барып алларына сал, соңра читкәрәк китеп карап
тор, ничек җавап бирерләр. Һүд-һүд хатны илтеп алларына салды.

29.

Бәлкыйс хатны алгач әйтте: “Ий җәмәгать, миңа бер яхшы хат ташланмыш
булды.

30.

Ул хат Сөләйманнандыр вә ул хатта: “Рәхмәтле, рәхимле булган Аллаһ
исеме белән әйтәмен.

31.

Миңа тәкәбберлек итмәгез, итагать иткәнегез хәлдә миңа килегез”, –
дип язылган диде.

32.

Бәлкыйс янә үзенең янындагыларына әйтте: “Ий җәмәгать, ошбу эш
хосусында нинди киңәшегез вә хәйләгез бар миңа әйтегез, мин бер эш
хакында карар чыгармыйм, мәгәр сезнең белән бергә булганда гына
карар чыгарамын.

33.

Бәлкыйсның ярдәмчеләре әйттеләр: “Без куәт ияләребез па сугышта каты
батырлык ияләребез, шулай булса да эш сиңа тапшырылмыштыр, уйлап
кара сугышыргамы яки килешергәме, ни – әйтсәң без хәзербез, сүзеңнән
чыкмыйбыз”.

34.

Бәлкыйс әйтте: “Әгәр патшалар бер шәһәргә һөҗүм белән керсәләр, ул
шәһәрне җимерәләр, һәм хөрмәтле олуг кешеләрен иң түбән вә хур итеп
калдыралар, патшалар әнә шулай кылырлар.

35.

Мин Сөләйманга бүләкләр белән илчеләр җибәрәмен, соңра карармын,
илчеләр нәрсә белән кайтырлар, минем бүлегемне кабул итеп алырлармы,
юкмы? Бәлкыйсның җибәргән бүләкләре: биш йөз кол, биш йөз җария, биш
йөз алтын кирпече һәм башка бәяле нәрсәләр иде.

36.

Илчеләр бүләкләре белән Сөләйман хозурына килгәч, Сөләйман әйтте:
“Миңа мал белән ярдәм итәсезме, Аллаһуның миңа биргән пәйгамбәрлек
вә патшалык сезгә биргән малдан хәерлерәктер, бәлки сез ошбу
бүләкләрегез белән үзегез мактанырсыз.”

37.

Бүләкләр алып килгән илчегә Сөләйман әйтте: “Бар, бүләкләреңне алып
кайтып Бәлкыйска тапшыр, без әлбәттә, аларга гаскәр белән барабыз,
безнең гаскәребезгә каршы торырга аларның тәкъкате булмас, без
аларны Сәба шәһәреннән хур итеп чыгарырбыз һәм аларның игътибарлары
калмас”. Илче Сөләйман әйткән сүзләрне Бәлкыйска кайтып ирештерде.
Бәлкыйс Сөләйманның пәйгамбәр икәнлеген белеп, бер көнне Сөләйман
янына барырга чыкты. Сөләйман Бәлкыйсның күп гаскәр белән килгәнен
ерактан күрде.

38.

Сөләйман әйтте: “Ий җәмәгать, Бәлкыйсның тәхетен миңа кем китерә
алар минем яныма килеп иман китереп мөселман булганнарына чаклы?
Чөнки кәфер хәлләрендә аларның нәрсәсен алырга дөрес, әмма мөселман
булгач алырга дөрес булмый.

39.

Җен Таифәсеннән Гыйфрәт әйтте: “Син утырган урыныңнан торганчы мин
ул тәхетне алып килермен, ул тәхетне сәламәт хәлендә алып килергә
мин, әлбәттә, кадирмын”, – дип.

40.

Аллаһ китабын яхшы белгән бер зат әйтте: “Син бер якка башыңны борып
яңадан алдыңа караганыңча ул тәхетне алып килермен. Сөләйман башын
күтәреп күккә карады, яңадан алдына караса, алдыңда тәхетне күрде.
Сөләйман тәхетне алдында күргәч әйтте: “Бу тәхетнең шулай тиз килүе
Раббымның фазълыннандыр, шөкер итәрме яки көферлек кылырмы дип мине
сынар өчендер. Берәү шөкер итсә һәм үзе өчен шөкер итәдер, вә берәү
нигъмәткә көферлек итсә, тәхкыйк Раббым байдыр, аның шөкер итүенә
мохтаҗ түгелдер.

41.

Сөләйман әйтте: “Тәхетнең тышкы күренешен үзгәртегез, карарбыз ул
Бәлкыйс үзенең тәхетен танырмы яки танымаучылардан булырмы?”

42.

Бәлкыйс Сөләйман янына килгәч, аңа әйтелде: “Синең тәхетең шундый
идеме? Бәлкыйс әйтте: “Бу тәхет минем тәхеткә ошаган минем тәхетем
булса кирәк, ошбу хәлдән элек Аллаһуның кодрәтенә, синең
пәйгамбәрлегеңә, безгә дәлил бирелеп, без Иман китереп мөселман
булган идек.

43.

Сөләйман Бәлкыйсны Аллаһудан башка кояшка гыйбадәт кылудан тыйды,
чөнки Бәлкыйс элек кәферләр кавеменнән иде.

44.

(Бәлкыйсның аягы ишәк аягы кеби йонлы, дигән хәбәр таралган иде.
Шуны белмәк өчен Сөләйман пыяладан бер бина ясатып, идәнен дә
пыяладан ясатып, идән астына су тутыртты һәм суга балыклар
җибәрделәр. Бәлкыйска Сөләйман тарафыннан шул пыяла) сарайга кер,
дип әйтелде, Бәлкыйс сарайга кергәндә пыяланы сизмәде, суга керәм
дип уйлады һәм аяк балтырларын ачты. (Сөләйман читтән карап торды
һәм күрде Бәлкыйсның аягында бернинди йон юклыгын). Аннары Сөләйман
әйтте: “Син уйлаганча тирән су түгел, бәлки су өстендә ялтыравыклы
пыяладан ясаган идәндер”. Бәлкыйс әйтте: “Ий Раббым, кояшка табынып
үземә золым иттем, инде барча галәмне тәрбия итүче Аллаһуга Сөләйман
белән бергә иман китереп мөселман булдым”, – дип.

45.

Тәхкыйк Сәмуд кавеменә кардәшләре Салихны пәйгамбәр итеп җибәрдек,
Аллаһуга гына гыйбадәт кылырга өндәсен өчен, Салих килгәч алар ике
фирка булып, ягъни берсе мөэмин җәмәгате, икенчесе кәфер җәмәгате
булып, үзара без хаклыкта дип низагълаштылар.

46.

Салих әйтте: “Ий кавемем, ни өчен яхшылыктан элек яманлыкка
ашыгасыз, ягъни Аллаһуның рәхмәтеннән качып ґәзабына барасыз, чөнки
алар Салихка ышанмадылар, сүзең дөрес булса ґәзабыңны безгә тизрәк
китер, диделәр. Әгәр тәүбә итеп вә иман китереп Аллаһудан гафу
сорасагыз, шаять рәхмәт ителмеш булыр идегез.

47.

Алар әйттеләр: “Без синнән вә сиңа иман китергән кешеләрдән
шомландык, яңгыр яумады, ач калдык.” Салих әйтте: “Сезнең
шомлануыгыз Аллаһу хозурындадыр, хөкем итәр, бәлки сез төрле хәл
белән Аллаһ тарафыннан сыналасыз.”

48.

Сәмудләрнең шәһәрендә тугыз ир бар иде, алар җир өстендә төрле
бозыклыкны кыла иделәр, әмма һичбер эшне төзәтмәс иделәр.

49.

Бер-берсенә әйттеләр: “Аллаһ исеме белән ант итешегез, төнлә Салихны
һәм җәмәгатен басып кереп үтерәбез, соңра аларның кан хакын таләп
итүче вәлиенә, без аларны үтерүчеләр янында булмадык, кемнәр
үтергәнен белмибез вә без бу сүзләребезне дөрес сөйлибез диярбез”, –
диделәр.

50.

Әнә шулай Салихны үтермәк өчен мәкерлек кылдылар һәм Без аларга
каршы мәкерне мәкер кылдык, сизми дә калдылар, һәлак булдылар.

51.

Күр! Аларның мәкеренең ахыры ничек булды, Без аларны һәм кавемнәрен
таш яудырып барчасын бер юлы һәлак иттек.

52.

Ошбу җимерелгән урыннар аларның өйләредер, золым итүләре сәбәпле
өйләре буш калмыштыр. Салих кавеменең һәлак булуында да гыйбрәт
бардыр.

53.

Иман китереп Аллаһуга тәкъвалык кылган мөэминнәрен коткардык.

54.

Лутны хәтерләгез, ул кавеменә әйтте: “Әйә сез бик яман фәхеш эшне
кыласызмы, җитмәсә яшермичә бер-берегезгә күрсәтеп эшлисез.

55.

Әйә сез хатыннарны куеп күп ирләргә якынлык кыйласыз, бәлки сез
эшегезнең ахыры ничек булачагыны уйламый торган җаһил кавемсез.”

56.

Лут кавеменең җавабы булмады, мәгәр Лутның җәмәгатен шәһәрегездән
чыгарыгыз, тәхкыйк алар ирләрнең артына якынлык кылудан пакь
адәмнәрдер дигән сүзләре булды.

57.

Без Лутны вә аның әһелен коткардык, мәгәр хатынын коткармадык, бәлки
ґәзабта калучылардан итеп тәкъдир иттек. Чөнки ул хатын азган
кавемгә яшерен ярдәм итүче иде.

58.

Аларның өстенә яңгыр урнына таш яудырдык, пәйгамбәр җибәреп Аллаһ
ґәзабы белән куркытып та курыкмаган кавемнәрнең яңгыры нинди яман
яңгырдыр.

59.

Әйт: “Кәферләрне һәлак иткәне өчен барча мактау Аллаһуга хасдыр, вә
Аллаһ сайлап пәйгамбәр иткән кешеләренә Аллаһуның сәламедер, әгаһ
булыгыз, Илаһә булырга Аллаһу тәгалә хәерлерәкме? Яки Аллаһуга
тиңдәш ителгән сынымнар хәерлерәкме?

60.

Яки җир вә күкләрне халык итүче Аллаһ хәерлеме, Ул сезгә күктән су
иңдерде, ул су белән чәчәккә күмелгән күп җимеш бакчаларын үстердек,
ул бакчаларның агачларын үстерү сезгә лаек булмады, ягъни көчегез
җитми, Аллаһудан башка тагын бер Илаһә бармы, әлбәттә, юк, бәлки
алар хак юлдан авыша торган кавемдер.

61.

Җирне селкенми торган итеп яраткан Аллаһ хәерлеме, дәхи җир өстендә
күп елгалар кыйлды, һәм җир өстенә бөек таулар кылды, һәм диңгездә
ике төрле су арасына пәрдә кылды, бер-берсенә аралашмаслар. Әйә
Аллаһудан башка тагын бер Илаһә бармы? Бәлки мөшрикләр Аллаһуның бер
генә икәнен белмиләр.

62.

Җәберләнгән кеше дога кылса, аның догасын кабул итүче вә кешеләрдән
зарарны җибәрүче Аллаһмы хәерле, Ул сезне җиргә хуҗа кылыр.
Аллаһудан башка тагын бер Илаһә бармы? Бик аз вакытта вәгазьләнәсез.

63.

Төн караңгылыгында сезне корыда һәм диңгездә Йолдызләр белән
адаштырмыйча йөртүче, вә яңгыр алдыннан рәхмәт җилен җибәрүче Аллаһ
хәерлерәкме? Аллаһудан башка тагын бер Илаһә бармы? Аларның Аллаһуга
тиң, кылган нәрсәләреннән Аллаһ пакь һәм боек булды.

64.

Башта юктан бар итеп, соңра үлгәннән соң тергезүче Аллаһ
хәерлерәкме, яки мөшрикләрнең сынымнары херлеме? Сезне күктән вә
җирдән кем ризыкландыра? Аллаһ кыйла торган эшләрне кыла ала торган
Аллаһудан башка Илаһә бармы?” Әйт: “Әгәр янә бер Илаһә бар дигән
сүзегез дөрес булса, дәлилегезне китерегез”.

65.

Ий Мухәммәд г-м, кешеләргә әйт: “Җирдә вә күкләрдә булган гакыл
ияләре яшерен нәрсәләрне белмәсләр, мәгәр Аллаһ үзе генә белер, алар
үзләренең кайчан кубарылачакларын да белмиләр, вә сизмәсләр.

66.

Аларның белемнәре ахирәткә ирешмәсме, кыямәт кайчан була дип
сорыйлар, бәлки алар кыямәтнең булачагында шикләнмәктәләр, бәлки
аларның күңелләре кыямәтнең булачагыннан сукырдыр.

67.

Кәферләр әйттеләр: “Без үлеп туфрак булсак һәм аталарыбыз да туфрак
булсалар, шуннан соң терелеп кабердән чыгарбызмы?

68.

Без дә, бездән элек аталарыбыз да үлгәннән соң терелү белән вәгъдә
ителдек, ләкин ул вәгъдә әүвәлгеләрдән калган ялган сүздән башка
нәрсә түгелдер”, – диделәр.

69.

Аларга әйт: “Җир өстендә йөрегез һәм карагыз, хакны ялганга
тотучыларның ахыр хәлләре ничек булган, күрегез!

70.

Аларның ышанмаулары өчен көенмә һәм аларның мәкерләреннән күңелең
тараймасын.

71.

Кәферләр сорыйлар: “Әгәр сүзегез дөрес булса, безгә вәгъдә ителгән
ґәзаб кайчан була”, – дип.

72.

Әйт: “Сез ашыктырып сораган ґәзабның бәгъзесенең килмәклеге якын
булды”.

73.

Әлбәттә, синең Раббың кешеләргә рәхмәт һәм юмарт ияседер, ләкин
кешеләрнең күбрәге шөкер итмиләр.

74.

Янә Раббың кешеләрнең күкрәкләрендә яшерен булган нәрсәләрне вә
телләре белән сөйләп изһар иткән сүзләрен яки эшләгән эшләрен
беләдер.

75.

Җирдә вә күктә Аллаһуга һич яшерен нәрсә юктыр, мәгәр Ләүхүл
мәхфузъда язылмыштыр.

76.

Ошбу Коръән Ягъкуб балаларына күп хәбәрне сөйлидер, аларның ихтыйлаф
иткән нәрсәләренең күбрәген.

77.

Әлбәттә, ул Коръән азгынлыктан туры юлга күндерүче, вә аның белән
гамәл кылучы мөэминнәргә рәхмәттер.

78.

Әлбәттә, синең Раббың кыямәттә алар арасында үзенең хөкеме белән
эшне тәмам итәр, һәм Ул – Аллаһ җиңүче вә белүчедер.

79.

Ий Мухәммәд г-м, һәр эшендә Аллаһуга тәвәккәл ит, тәхкыйк син
хаклыгы мәгълүм булган ислам динендә һидәят юлындасың.

80.

Мәет кеби имансызларга син хак сүзне ишеттерә алмассың вәгазь сөйләп
һидәяткә чакыруыңны да ишетә алмассың, әгәр хактан дүнеп ялганга йөз
тотсалар.

81.

Дәхи син сукыр күңелле кешеләрне адашу юлларыннан чыгарып һидәяткә
Күндерә алмассың, ишеттерсәң фәкать Безнең аятьләребезгә
ышанучыларга ишеттерә алырсың, алар Аллаһуга итагать итүдә ихлас
мөселманнардыр.

82.

Вәгъдә ителгән кыямәт килсә аларга, алар белән сөйләшә торган бер
җан иясен җирдән чыгарырбыз, кешеләрнең кыйлган эшләрен сөйләр,
кешеләр әлбәттә, Безнең аятьләребезгә иман китермәс булдылар.

83.

Вә кыямәт көнне һәр өммәттән Безнең аятьләребезне ялганга санаучы
бер җәмәгатьне кубарырбыз, алар тукталып арпа калган иптәшләрен
көтәрләр.

84.

Хисап урынына килгәч аларга Аллаһ әйтер: “Минем аятьләремне ялганга
тоттыгызмы, бит ышанырга яки ышанмаска лаек икәнне белерлек сездә
белем юк иде, белмәгәнегездән соң нинди гамәл кылдыгыз, әлбәттә,
хакны инкяр итүдән башка эшегез юк иде.

85.

Золым итүләре сәбәпле аларга ґәзаб хак вә лаек булды, алар гозер
күрсәтеп сөйләшергә кадир булмаслар.

86.

Әйә алар күрмиләрме, төнне рәхәтләнеп ял итәргә уңай кылдык, әмма
көнегезне күренә торган якты кылдык, кәсеп итү өчен, иман китергән
кешеләр өчен Аллаһуның бу эшләрендә, әлбәттә, көчле дәлилләр бар.”

87.

Янә сурга өрелсә, җирдә вә күктә булган мәхлук куркын тетрәрләр,
мәгәр Аллаһ теләгән зат кына курыкмас, вә бар да кечкенә булып баш
иеп Аллаһу хозурына килерләр.

88.

Син урыннарында таза торалар дип уйлаган тауларны ул көндә күрерсең,
болытлар кеби күктә очып йөрерләр, бу эш һәр эшне мәхкәм кылучы
Аллаһ ишедер. Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән, әлбәттә,
хәбәрдардыр.

89.

Берәү тулы иман белән яхшы эш кылса, аның өчен кылган гамәленнән
артыграк сәваб булыр, бу кешеләр кыямәт көненең куркынычыннан имин
булырлар.

90.

Берәү Аллаһуга каршы барып явыз эшләр кылса, андый кешеләр йөзләре
белән утка салынырлар, әйә ґәзабиы татыйсызмы, бу ґәзаб кылган
гөнаһларыгызның җәзасыдыр.

91.

Анда золым итүне хәрам иткән Мәккә шәһәренең Раббысына гына гыйбадәт
кылу белән мин боерылмыш булдым, һәрнәрсә Аныкыдыр, дәхи Аллаһуга
итагать итүче мөселман булу белән мин боерылмыш булдым.

92.

Дәхи Коръән укымак белән боерылдым, берәү Коръән белән гамәл кылып
туры юлга күнелсә, әлбәттә, үз файдасынадыр һәм берәү Коръән белән
гамәл кылмыйча хак юлдан адашса, әйт: “Мин фәкать туры юлга
кермәгәннәрне Аллаһ ґәзабы белән куркытучыларданмын”.

93.

Аллаһу тәгаләгә хәмед сәнәләр әйт, Ул сине пәйгамбәр итте,
галәмнәргә рәхмәт өчен сине халык итте, Аллаһ тиздән үзенең
аятьләрен яки кодрәтен күрсәтер һәм аны белерсез, синең Раббың
сезнең кылган эшегездән гафил түгелдер.