1. ФАТИХӘ

1.

Рәхимле шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне.

2.

Чын мактау галәмнәрне, бөтен мәхлукларны тәрбияләүче Аллаһу тәгаләгә
тиешле.

3.

Аллаһу тәгалә бу дөньяда барча кешеләргә мәрхәмәтле, ягъни
мөэминнәргә дә, көферләргә дә нигъмәтләрен бирә, әмма ахирәттә
мөэмин бәндәләренә генә бирәчәк.

4.

Аллаһу тәгалә, гаделлек белән хөкем итүче, ахирәт көненең
патшасыдыр.

5.

Ий тәрбиячебез Аллаһ! Без сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм һәр
эшебездә синнән генә ярдәм сорыйбыз.

6.

Ий тәрбиячебез Аллаһ! Безләрне туры юлга күндер! (Туры юл – Коръән
һәм сөннәт юлыдыр).

7.

Ул юлны Син әүвәлгеләргә ингам итеп бирдең, безләрне Синең ачуың
төшкән вә адашкан кешеләрне бидеґәтъ һәм заләләт юлыннан башка юлга
күндер, ягъни Сине ачуландырмаган һәм хак юлдан адашмаган кешеләр
юлына күндер!
“Амин.”