104. ҺҮМӘЗӘ (СҮЗ ЙӨРТҮЧЕ)

1.

Үкенеч вә һәлакәтлектер һәрбер сүз йөртүче гайбәтчегә.

2.

Ул гайбәтче нинди юл белән булса да мал җыйды вә ул малны тиешле
урынына бирмичә, саранлык белән яшереп саклады.

3.

Тәхкыйк ул гайбәтче саран, малы аны дөньяда мәңге калдырыр дип
уйлыйдыр.

4.

Юк, үз башыңа бәла булган малына таянмасын, ул әлбәттә, җәһәннәм
утына ыргытылыр.

5.

Сиңа ул хөтамәне нәрсә белдерде?

6.

Ул Аллаһуның кыздырылган утыдыр.

7.

Ул ут йөрәккә төшәр, эчке әгъзаларны да көйдерер.

8.

Тәхкыйк, ул ут аларга ишекләре бикләнеп мәхкәм (нык) кылынгандыр.

9.

Уттан булган озын баганалар белән.