105. Сураи ФИЛ

1.

Оё надидаӣ, ки Парвардигорат бо асҳоби фил чӣ кард?

2.

Оё макрашонро ботил насохт?

3.

Ва бар сари онҳо паррандагоне села-села фиристод,

4.

То онҳоро бо сиҷҷил сангборон карданд.

5.

Ва ононро чун коҳи пасмондаи дар охур сохт.