112. Al-Ikhlas’

1.

Sema: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee.

2.

Mwenyezi Mungu Mkusudiwa.

3.

Hakuzaa wala hakuzaliwa.

4.

Wala hana anaye fanana naye hata mmoja.