108. Al-Kawthar

1.

Hakika tumekupa kheri nyingi.

2.

Basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi.

3.

Hakika anaye kuchukia ndiye aliye mpungufu