105. Al-Fiil

1.

Kwani hukuona jinsi Mola wako Mlezi alivyo watenda wale wenye tembo?

2.

Kwani hakujaalia vitimbi vyao kuharibika?

3.

Na akawapelekea ndege makundi kwa makundi,

4.

Wakiwatupia mawe ya udongo wa Motoni,

5.

Akawafanya kama majani yaliyo liwa!