104. Al-Humazah

1.

Ole wake kila safihi, msengenyaji!

2.

Aliye kusanya mali na kuyahisabu.

3.

Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha milele!

4.

Hasha! Atavurumishwa katika H’ut’ama.

5.

Na nani atakujuvya ni nini H’ut’ama?

6.

Moto wa Mwenyezi Mungu ulio washwa.

7.

Ambao unapanda nyoyoni.

8.

Hakika huo utafungiwa nao

9.

Kwenye nguzo zilio nyooshwa.