103. Al-A’s’r

1.

Naapa kwa Zama!

2.

Hakika binaadamu bila ya shaka yumo katika khasara,

3.

Ila wale walio amini, na wakatenda mema, na wakausiana kwa haki, na wakausiana kusubiri.