102. At-Takaathur

1.

Kumekushughulisheni kutafuta wingi,

2.

Mpaka mje makaburini!

3.

Sivyo hivyo! Mtakuja jua!

4.

4, Tena sivyo hivyo! Mtakuja jua!

5.

Sivyo hivyo! Lau mngeli jua kwa ujuzi wa yakini,

6.

Basi bila ya shaka mtaiona Jahannamu!

7.

Tena, bila ya shaka, mtaiona kwa jicho la yakini.

8.

Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema.