101. Al-Qaaria’h

1.

Inayo gonga!

2.

Nini Inayo gonga?

3.

Na nini kitacho kujuilisha nini Inayo gonga?

4.

Siku ambayo watu watakuwa kama nondo walio tawanyika;

5.

Na milima itakuwa kama sufi zilizo chambuliwa!

6.

Basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito,

7.

Huyo atakuwa katika maisha ya kupendeza.

8.

Na yule ambaye mizani yake itakuwa khafifu,

9.

Huyo maskani yake yatakuwa Moto wa Hawiya!

10.

Na nini kitacho kujuilisha nini hiyo?

11.

Ni Moto mkali!