112. Al-Ikhlaas

1.

Mów: “On – Bóg Jeden,

2.

Bóg Wiekuisty!

3.

Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!

4.

Nikt Jemu nie jest równy!”