1. الفاتحة

1

به نام خداوند رحمتگر مهربان)

2

ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان

3

رحمتگر مهربان

4

خداوند روز جزاست

5

تنها تو را مى‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏جوييم

6

ما را به راه راست هدايت فرما

7

راه آنان كه گرامى‏شان داشته‏اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان