114. الناس

1

بگو پناه مى‏برم به پروردگار مردم

2

پادشاه مردم

3

معبود مردم

4

از شر وسوسه‏گر نهانى

5

آن كس كه در سينه‏هاى مردم وسوسه مى‏كند

6

چه از جن و [چه از] انس